Rienk Uilkes 1687-???

rienk uilkes

1687-????

Personalia

Naam: Rienk Uilkes
Geboortedatum: ca. 1687
Plaats: Abbega
Overlijdensdatum: ???
Plaats: Abbega

Huwelijk

Getrouwd met: Imkje Sytses
Datum: 18 dec 1712
Plaats: Spannum (Hennaarderadeel)

Ouders

Vader: Uilke Rienks, ca. 1660-1730
Moeder: Hiltje Pieters

Over......

Rienk Uilkes werd in 1687 in Abbega geboren als zoon van Uilke Rienks (ook wel Riens Uilties) en Hiltje Pyters. Rienk was de jongere broer van Pytter Uilkes die in 1685 werd geboren.

Extra informatie:
Rienk Uilkes was één van onze oudovergrootvaders. Hij was de zoon van Uilke Rienks en Hiltje Pieters. Rienk trouwde met Imkje Sijtses uit Spannum, ze gingen in Abbega wonen.

In 1728 was Rienks vader Uilke nog eigenaar van de boerenhofstede en zijn broer Pieter was de gebruiker. In het jaar 1738 blijkt voor het eerst dat Rienk Uilkes eigenaar was van de boerderij en dat hij tevens gebruiker was.

Rienk Uilkes werd in 1749 aangeslagen voor de Quotatie (een belasting naar draagkracht) als een welgestelde boer.

Lees verder…

Kinderen

 • Uiltje Rienks, geboren februari/maart 1714. Gedoopt 11-3-1714 te Nijland
 • Trijntje Rienks, geboren oktober 1715. Gedoopt 20-10-1715 in Nijland
 • Hiltje Rienks, geboren november 1717. Gedoopt 14-11-1717 in Nijland
 • Sijtse Rienks, geboren augustus/september 1719. Gedoopt 3-9-1719 in Nijland
 • Sijtse Rienks, geboren juli 1721. Gedoopt 19-7-1721 in Nijland
 • Rients Rienks, geboren november/december 1723. Gedoopt 6-12-1723 in Nijland
 • Jetske Rienks, geboren oktober/november 1726. Gedoopt 3-11-1726 in Nijland
 • Pieter Rienks, geboren juni/juli 1734. Gedoopt 3-7-1734 te Abbega. Overleden 31 oktober 1810 76 jaar (volgende in lijn)
 • Er zijn ook vier namen bekend van kinderen, maar verder geen gegevens over leeftijd, geboorte etc.
  1. Baukje Rienks Wiersma  ????-
  2. Harmen Rienks Wiersma  ????-
  3. Ulbe Rienks  ????-
  4. Harmen Rienks  ????-

Beroep

Boer

Religie

Religie: Nederlands Hervormd
Gedoopt op: 1687
Plaats: Abbega

Contact

Vorige pagina