Pieter Rienks 1734-1810

pieter rienks

1734-1810

Personalia

Naam: Pieter Rienks (Wiersma)
Geboortedatum: ca. 1734
Plaats: Abbega
Overlijdensdatum: 3 oktober 1810
Plaats: Abbega

Huwelijk

Getrouwd met: Baukje Uiltjes (1735-1801)
Datum: 15 mei 1757
Plaats: Abbega (Nederlands Hervormde kerk)

Ouders

Vader: Rienk Uilkes (1687-???)
Moeder: Imkje Sydses (1690-1776)

Over......

Pieter Rienks werd op 3 juli 1734 in Abbega gedoopt als jongste kind van Rienk Uilkes en Imkje Sydses. Pieter werd bij de doopinschrijving “Pijter” genoemd en zijn vader “Riens Uilties”.

Pieter Rienks was bijna  23 jaar oud toen hij trouwde met de boerendochter en buurmeisje Baukje Uiltjes, de dochter van Uiltje Hylkes en Anna Hilles. Dit echtpaar Woonde in Abbega en kerkten volgens Uiltje Foppes Wiersma in Oosthem. Pieter Rienks woonde eerst vanaf zijn huwelijk (15-5-1757) met Baukje bij zijn schoonouders op de boerderij ten noorden van de kerk in abbega.

Extra informatie:
Pieter Rienks was de zoon van Rienk Uilkes en Imkje Sijtses uit Abbega. Pieter trouwde  met zijn buurmeisje Baukje Uiltjes, hierdoor kwamen de landerijen van beide families in één hand.

Ten westen van hun boerenhofstede aan het voetpad tussen Abbega en Westhem lag een hoge “wier”. Na aanwezigheid van deze wier noemde Pieter Rienks zijn toenaam “Wiersma”

Lees verder…

Kinderen

  • Rienk Pieters Wiersma, geboren 2 april 1758. Gedoopt 9 april 1758 te Abbega. Overleden 19 april 1834 te Wijmbritseradeel. 76 jaar.
  • Anna Pieters Wiersma, geboren 3 februari 1761. Gedoopt 1 maart 1761 te Abbega. Overleden 6 augustus 1837 te Wijmbritseradeel. 76 jaar.
  • Uilke Pieters Wiersma, geboren 19 februari 1764. Gedoopt 26 februari 1764 te Abbega. Overleden 17 april 1851 te Wymbritseradeel. 87 jaar.
  • Sytse Pieters Wiersma, geboren 10 juni 1767. Gedoopt 23 juni 1767 te Abbega. Overleden 9 november 1809. 42 jaar
  • Imkje Pieters Wiersma, geboren 23 november 1770. Gedoopt 2 december 1770 te Abbega. Overleden 4 januari 1834 te Oosthem. 63 jaar.
  • Hielke Pieters Wiersma, geboren 21 november 1774. Gedoopt 9 december 1774 te Abbega. Overleden 2 december 1827  te Abbega. 53 jaar. (volgende in lijn)

Beroep

Boer

Religie

Religie: Nederlands Hervormd
Gedoopt op: 3 juli 1734
Plaats: Abbega

Contact

Vorige pagina