Stamboom Wiersma

Het verhaal over.......

Familie wiersma

100 Haitze Wiersma en Jiskje Ringnalda

haitze wiersma en jiskje ringnalda

De familie Wiersma begint haar geschiedenis met Uilke Rienks  die in ongeveer 1660 werd geboren en was getrouwd met Hiltje Pyters. Zij waren zo goed als zeker de ouders van Rienk Uilkes die de stamreeks van Wiersma in Abbega zal voortzetten. De veronderstelling dat Uiltje Rienks en Hiltje Pyters voorouders waren van mijn vrouw Riëtte is gebaseerd op het feit dat in de boerenhofstede in Abbega, die in 1698 door Pyter Algers werd gebouwd,  altijd Wiersma’s hebben gewoond en dat de dochter van de 1e eigenaar van deze boerderij aan de Hissedijk trouwde met een Wiersma. Hiltje, de naam van deze dochter, is afgeleid van de twee kleindochters van Hiltje en haar man Uilke.

De familie Wiersma zal generaties lang in Abbega blijven wonen, ze stonden daar te boek als welgestelde boeren met veel weilanden waarop ook een wier (kleiterp) lag. Naar aanwezigheid van deze wier lieten de kinderen van Pieter Rienks (1734-1810) in 1811 hun naam als “Wiersma” officieel vastleggen.

Klaas Wiersma (1875-1950) zijn vader Hijlke overleed als boer  op jonge leeftijd. Klaas zijn moeder Jiskje Ringnalda hertrouwde een paar jaar later met de schipper Haitze Wierma die een achterneef was van Klaas zijn vader. Zo werd Klaas van een boerenzoon een schipperszoon en verliet hij met zijn moeder, broer en zus Abbega om aan Het Streekje in Oosthem bij zijn stiefvader te gaan wonen.

“Veel is terug te lezen in diverse aktes, welke zijn gevonden op diverse websites en bij instanties..
Wil je weten wat een akte is en wat het inhoud lees het bericht over Aktes.”

Klaas trouwde later met de schippersdochter Sjoerdje Veenstra uit Heeg in welke plaats Klaas ook schipper werd. Wegens onder andere economische reden hebben Klaas en Sjoerdje in het najaar van 1920 het schippersleven vaarwel gezegd en hebben ze in Apeldoorn vaste voet aan wal gezet.
Riëtte Wiersma is ook in Apeldoorn geboren waar tegenwoordig nog diverse nazaten van Klaas Wiersma en Sjoerdje Veenstra wonen.

In de toelichtingen op de stamboom Wiersma wordt regelmatig verwezen naar het familieregister van Uiltje en de memoires van Hijlke. Het  één heeft betrekking op de oudste generaties Wiersma en het ander meer op de generaties van Klaas Wiersma (1875-1950).         

Via de links op personen en plaatsen komt u meer te weten over persoon uit het geslacht of over de plaats waar ze gewoond hebben.
(met dank aan Bauke Hijlkes Wiersma uit Apeldoorn)

Lees meer op Wie ze Waren

Vorige pagina