Stamboom Wiersma

HaitzeWiersma1842

haitze wiersma 1842-1918

“Deze boerenfamilie vind haar oorsprong in het kleine dorpje Abbega”

Over familie Wiersma

De familie Wiersma begint haar geschiedenis met Uilke Rienks  die in ongeveer 1660 werd geboren en was getrouwd met Hiltje Pyters. Zij waren zo goed als zeker de ouders van Rienk Uilkes die de stamreeks van Wiersma in Abbega zal voortzetten. De veronderstelling dat Uiltje Rienks en Hiltje Pyters voorouders waren van mijn vrouw Riëtte is gebaseerd op het feit dat in de boerenhofstede in Abbega, die in 1698 door Pyter Algers werd gebouwd,  altijd Wiersma’s hebben gewoond en dat de dochter van de 1e eigenaar van deze boerderij aan de Hissedijk trouwde met een Wiersma. Hiltje, de naam van deze dochter, is afgeleid van de twee kleindochters van Hiltje en haar man Uilke.

De familie Wiersma zal generaties lang in Abbega blijven wonen, ze stonden daar te boek als welgestelde boeren met veel weilanden waarop ook een wier (kleiterp) lag. Naar aanwezigheid van deze wier lieten de kinderen van Pieter Rienks (1734-1810) in 1811 hun naam als “Wiersma” officieel vastleggen.

Klaas Wiersma (1875-1950) zijn vader Hijlke overleed als boer  op jonge leeftijd. Klaas zijn moeder Jiskje Ringnalda hertrouwde een paar jaar later met de schipper Haitze Wierma die een achterneef was van Klaas zijn vader. Zo werd Klaas van een boerenzoon een schipperszoon en verliet hij met zijn moeder, broer en zus Abbega om aan Het Streekje in Oosthem bij zijn stiefvader te gaan wonen.

Wil je het hele verhaal weten lees dan verder….

Klaas trouwde later met de schippersdochter Sjoerdje Veenstra uit Heeg in welke plaats Klaas ook schipper werd. Wegens onder andere economische reden hebben Klaas en Sjoerdje in het najaar van 1920 het schippersleven vaarwel gezegd en hebben ze in Apeldoorn vaste voet aan wal gezet.
Riëtte Wiersma is ook in Apeldoorn geboren waar tegenwoordig nog diverse nazaten van Klaas Wiersma en Sjoerdje Veenstra wonen.

In de toelichtingen op de stamboom Wiersma wordt regelmatig verwezen naar het familieregister van Uiltje en de memoires van Hijlke. Het  één heeft betrekking op de oudste generaties Wiersma en het ander meer op de generaties van Klaas Wiersma (1875-1950).         

Via de links op personen en plaatsen komt u meer te weten over persoon uit het geslacht of over de plaats waar ze gewoond hebben.
(met dank aan Bauke Hijlkes Wiersma uit Apeldoorn)

Lees meer op Wie ze Waren

De rest van de familie

Uilke rienks 1660-1730

Uiltje Foppes Wiersma schreef in het familieregister dat er altijd Wiersma’s hebben gewoond in de boerderij aan de Hissedijk in Abbega. Ook schreef hij dat in het begin een voorouder van Wiersma trouwde met de dochter van de eigenaar van de boerderij en daar ging wonen.

Lees verder….

hijlke pieters 1774-1827

Hijlke Pieters werd op 21 november 1774 in Abbega geboren. Hij was de jongste van de zes kinderen van Pieter Rienks en Baukje Uiltjes. Zijn doop vond plaats op 4 december 1774 in de Hervormde kerk in Abbega, aardig is dat in die tijd naast de naam van de vader ook  de naam van de moeder in het doopregister werd vermeld.

Lees verder….

klaas wiersma 1875-1950

Klaas Wiersma werd op 7 december 1875 in Abbega geboren. Hij was de zoon van Hijlke Pieters Wiersma en Jiskje Ringnalda. Vader Hijlke deed de volgende dag aangifte van de geboorte van zijn zoon die naar zijn grootvader van moeders kant werd genoemd.
Klaas was ongeveer een jaar oud toen zijn vader op 40-jarige leeftijd als gevolg van tuberculose overleed. Hij was vijf jaar toen zijn moeder hertrouwde met Haitze Wiersma, de achterneef van zijn vader.

Lees verder….
Klaas Wiersma
Schuiven naar boven
Vorige pagina