Rinze Veenstra 1807-1884

rinze veenstra

1807-1884

Personalia

Naam: Rinze Veenstra
Geboortedatum: 29 november 1807
Plaats: Tjalleberd
Overlijdensdatum: 11 november 1884
Plaats: Heeg

Huwelijk

Getrouwd met: Gelske Piebes de Jong (1809-1885)
Datum: 2 juli 1831
Plaats: Eernewoude

Ouders

Vader: Roelof Hendriks (1762-1810)
Moeder: Sytske Nauta (1774-1845)

Over......

Rinze (ook wel Rinse of Rintse) werd op 29 november 1807 in Tjalleberd geboren. Hij was de zoon van Roelof Hendriks en Sytske Nauta, hij werd naar zijn overgrootvader van vaders kant genoemd. Rinze was bijna drie jaar oud toen zijn vader op 47-jarige leeftijd aan roodvonk overleed als schipper op transport in Amsterdam. Rinzes moeder, die toen zwanger was, was 36 jaar oud. Zes weken na het overlijden van zijn vader werd zijn broertje Roelof Roelofs Veenstra geboren. 
Verhuist met moeder, broer, pleegvader en 2 pleegzusjes op 30 juni 1820 naar Willemsoord (kolonie in Drente). Hij wordt mei 1823 ontslagen, gaat naar een pleeggezin en zal later een omvangrijk nageslacht stichten.
Zijn beroep is visser.

Extra informatie:

Rinze Veenstra was de zoon van Roelof Hendriks en Sytske Nauta. Hij werd genoemd naar zijn overgrootvader Rinse Wybrens  uit Rottevalle.

Rinze zijn vader Roelof is jong gestorven, volgens de akten is hij niet teruggekomen van zee
Zijn moeder hertrouwde met Berend Hendrik Symons, zij leefden in armoede en om die reden groeide het gezin op in de Proefkolonie Willemsoord.

Rinze was één van onze betovergrootvaders

 

Lees het hele verhaal…

Kinderen

 • Grietje Veenstra, geboren 5 februari 1832 te Eernewoude. Overleden 3 juli 1909 te Schoterland. 77 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1832, Tietjerksteradeel, Pagina B10. Bron_2: Overlijdensregister 1909, Schoterland, Aktenummer A139. zij is op 16 mei 1857 te Smallingerland getrouwd (1) met Hendrik Tjeerds Oosterman uit Oudega, zoon van Tjeerd Hendriks Oosterman & Bontje Harmens Harmenson en op 10 mei 1878 te Smallingerland getrouwd (2) met Freerk van der Meulen uit Hardegarijp (Tietjerksteradeel), zoon van Jan Jans van der Meulen & Ibeltje Freerks Schuurmans
 • Sytske Veenstra, geboren 25 april 1834 te Eernewoude. Overleden 28 januari 1913 te Eernewoude. 78 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1834, Tietjerksteradeel, Aktenummer A70. Bron_2: Overlijdensregister 1913, Tietjerksteradeel, Aktenummer A18. Sytske is op 6 juni 1863 te Tietjerksteradeel getrouwd met Gerrit Wester uit Wartena, Idaarderadeel, zoon van Harrit Gjalts Wester & Tietje Popkes Wagenaar
 • Jeltjen Veenstra, geboren 24 mei 1836 te Eernewoude. Overleden 14 december 1925 te Jelsum. 89 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1836, Tietjerksteradeel, Aktenummer A106. Bron_2: Overlijdensregister 1925, Leeuwarderadeel, Aktenummer A131. Zij is op 18 mei 1865 te Leeuwarderadeel getrouwd met Pieter Sytzes Kuipers uit Jelsum, zoon van Sytze Jacobs Kuipers & Jetske Pieters van der Meer
 • Roelf Veenstra, geboren 19 oktober 1838 te Eernewoude. Overleden 27 februari 1893. Hij is voor de Engelse kust, zeilend op de Noordzee overboord geslagen en verdronken. Roelf is begraven te Workum. 54 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1838, Tietjerksteradeel, aktenummer 211. Bron_2: Overlijdensregister 1893, Workum, Aktenummer A15. hij is op 11 mei 1864 te Idaarderadeel getrouwd met Antje Piers Westerhuis uit Wartena, dochter van Pier Huberts Westerhuis & Wypkje Wybes Feenstra.
 • Akke Veenstra, geboren 7 februari 1841 te Eernewoude. Overleden 2 februari 1921 te Oudega. 79 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1841, Tietjerksteradeel, Aktenummer A34. Bron_2: Overlijdensregister 1921, Wymbritseradeel, Aktenummer A16. Zij is op 15 mei 1875 te Wymbritseradeel getrouwd met Rients Ruurds de Groot uit Akkrum (Utingeradeel), zoon van Ruurd Pieters de Groot & Janke Rinzes Siesma
 • Hendrik Rinzes Veenstra, geboren 5 oktober 1843 te Eernewoude. Overleden 24 oktober 1884 te Bolsward. 41jaar. Bron_1: Geboorteregister 1843, Tietjerksteradeel, Pagina B106. Bron_2: Overlijdensregister 1884, Bolsward, Aktenummer A85. Hij is op 21 november 1869 te Workum getrouwd met Jantje van der Meulen uit Workum, dochter van Gerrit Hendriks van der Meulen & Geertje Tjeerds Bruinsma.
 • Bauke Veenstra, geboren 21 april 1846 te Eernewoude. Overleden 1 oktober 1922 te Heeg. 76 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1846, Tietjerksteradeel, Pagina B48. Bron_2: Overlijdensregister 1922, Wymbritseradeel, Aktenummer A137. Bron_3: Huwelijksregister 1872, Wymbritseradeel, Aktenummer 3. Hij is getrouwd met Lipkje Nijdam op 16 maart 1872 te Heeg, Wymbritseradeel, hij was toen 25 jaar oud. Zij kregen 7 kinderen.  (volgende in lijn)
 • Piebe Rinzes Veenstra, geboren 12 augustus 1849 te Eernewoude. Overleden  9 november 1921 te Kolderwolde. 72 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1849, Tietjerksteradeel, Pagina B97. Bron_2: Overlijdensregister 1921, Hemelumer Oldeferd, Aktenummer A48. Piebe is op 20 mei 1876 te Wymbritseradeel getrouwd (1) met Jantje de Jong uit Sondel, Gaasterland, dochter van Roelof Ykes de Jong & Neeltje Jelles de Vries en op 13 maart 1915 te Wymbritseradeel getrouwd (2) met Trientje Visser uit Workum, dochter van Jan Scheltes Visser & Pietertje Jans Kuipers.
 • Antje Veenstra, geboren 1 januari 1852 te Eernewoude. Overleden  18 december 1883 te Workum.   31 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1852, Tietjerksteradeel, Pagina B2. Bron_2: Overlijdensregister 1883, Workum, Aktenummer A91. Antje is op 15 november 1875 te Workum getrouwd met Tjeerd Ypma uit Makkum, Wonseradeel, zoon van Dirk Gerbens Ypma & Tjitske Eeltjes Postma
 • Hiltje Veenstra, geboren 26 mei 1854 te Akkrum. geboren op de boot te Akkrum, waar de ouders beide verbleven. Overleden  10 juli 1916 te Gaastmeer. 62 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1854, Utingeradeel, Pagina B29. Bron_2: Overlijdensregister 1916, Wymbritseradeel, Aktenummer A92. Hiltje is op 15 mei 1880 te Wymbritseradeel getrouwd met Berend Hof uit Leeuwarden, zoon van Jan Jelles Hof & Akke Pieters Stienstra
 • 18xx:   Er moet nog een elfde zijn

Beroep

Visser

Religie

Religie: Hervormde gemeente
Gedoopt op: 29 november 1807
Plaats: Tjalleberd
Bijzonderheden: Bron: Herv. gem. Terband, Tjalleberd, Luinjeberd en Gersloot, doop 1772-1812, Inventarisnr. : DTB 40

Contact

Schuiven naar boven
Vorige pagina