Stamboom Veenstra

Het verhaal over.......

Familie veenstra

Sjoerdje Veenstra 1876-1944

sjoerdje veenstra

Sjoerdje Veenstra (1876-1944) was getrouwd met Klaas Wiersma, zij waren de overgrootouders van mijn vrouw Riëtte Wiersma. Klaas en Sjoerdje waren tot het jaar 1921 een schipperspaar in Heeg, daarna hebben Klaas en Sjoerdje het schipperen vaarwel gezegd en vestigden zij zich met hun kinderen in Apeldoorn waar zij de rest van hun leven hebben gewoond.
 
In het verleden waren de voorouders van Sjoerdje Veenstra erg honkvast, generaties lang woonden ze in Smallingerland (in de buurt van Rottevalle, Drachten en Oudega). De oudste bekende voorouder daar was Wybrand Saakes die omstreeks het jaar 1610 in Oudega werd geboren, Wybrand was boer, zijn zoon en kleinzoon waren respectievelijk winkelier in Oudega en winkelier in Rottevalle. Deze kleinzoon Wybren Saackes werd in 1659 geboren en trouwde met Feikjen Hendriks uit Rottevalle. Feikjen was de dochter van Hendrick Rinthies die samen met anderen in december 1645 de oprichters waren van de “Rottevalster Veencompagnie”. De zoon van Wybren en Feikjen “Rinse Wybrens” werd in 1690 te Rottevalle geboren, hij werkte daar later als veenbaas. De werkzaaheden in het veen zijn de aanleiding om later voor de naam Veenstra te kiezen die in 1811 in de burgerlijke stand  werd vastgelegd. 

“Veel is terug te lezen in diverse aktes, welke zijn gevonden op diverse websites en bij instanties..
Wil je weten wat een akte is en wat het inhoud lees het bericht over Aktes.”

De volgende generaties in onze tak waren in het algemeen kinderrijke gezinnen waarvan de vader in het veen werkte, (turf)schipper of visser was. Zij werden geboren in Rottevalle, Oostermeer, Tjalleberd en tenslotte in Eernewoude en Heeg waar Klaas Wiersma en Sjoerdje Veenstra de laatste generatie van onze tak “Veenstra” in Friesland vertegenwoordigen.
 
In de stamboomopstelling wordt de personalia van Riëtte’s voorouders beschreven en aangevuld met verhalen en foto’s. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschrijving van de diverse takken Veenstra door Tiddo Johannis Klein (1920-2014) die getrouwd was met Hendrika Bertha Veenstra, de memoires van Hijlke Wiersma en informatie van Bauke Wiersma.
Vorige pagina