Stamboom Veenstra

Bauke Veenstra

bauke veenstra  1846-1922

“Ga ze leren kennen, deze familie uit familie uit Friesland.”

Over familie Veenstra

Sjoerdje Veenstra (1876-1944) was getrouwd met Klaas Wiersma, zij waren de overgrootouders van mijn vrouw Riëtte Wiersma. Klaas en Sjoerdje waren tot het jaar 1921 een schipperspaar in Heeg, daarna hebben Klaas en Sjoerdje het schipperen vaarwel gezegd en vestigden zij zich met hun kinderen in Apeldoorn waar zij de rest van hun leven hebben gewoond.
 

In het verleden waren de voorouders van Sjoerdje Veenstra erg honkvast, generaties lang woonden ze in Smallingerland (in de buurt van Rottevalle, Drachten en Oudega). De oudste bekende voorouder daar was Wybrand Saakes die omstreeks het jaar 1610 in Oudega werd geboren, Wybrand was boer, zijn zoon en kleinzoon waren respectievelijk winkelier in Oudega en winkelier in Rottevalle. Deze kleinzoon Wybren Saackes werd in 1659 geboren en trouwde met Feikjen Hendriks uit Rottevalle. Feikjen was de dochter van Hendrick Rinthies die samen met anderen in december 1645 de oprichters waren van de “Rottevalster Veencompagnie”. De zoon van Wybren en Feikjen “Rinse Wybrens” werd in 1690 te Rottevalle geboren, hij werkte daar later als veenbaas. De werkzaaheden in het veen zijn de aanleiding om later voor de naam Veenstra te kiezen die in 1811 in de burgerlijke stand  werd vastgelegd. 

Lees het hele verhaal …….

De volgende generaties in onze tak waren in het algemeen kinderrijke gezinnen waarvan de vader in het veen werkte, (turf)schipper of visser was. Zij werden geboren in Rottevalle, Oostermeer, Tjalleberd en tenslotte in Eernewoude en Heeg waar Klaas Wiersma en Sjoerdje Veenstra de laatste generatie van onze tak “Veenstra” in Friesland vertegenwoordigen.
 
In de stamboomopstelling wordt de personalia van Riëtte’s voorouders beschreven en aangevuld met verhalen en foto’s. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschrijving van de diverse takken Veenstra door Tiddo Johannis Klein (1920-2014) die getrouwd was met Hendrika Bertha Veenstra, de memoires van Hijlke Wiersma en informatie van Bauke Wiersma.

Lees het hele verhaal …….

De rest van de familie

wybrand saackes 1610-1679

Wybrand Saackes werd omstreeks 1610 in Oudega (Smallingerland ) geboren, ongeveer 12 km ten westen van Drachten. In dit dorp trouwde Wybrand Saackes voor de eerste keer met Grietje en in 1652 trouwde hij voor de tweede keer met Seyke Hinckes uit Donkerbroek (Ooststellingerwerf). Wybrand en Grietje zijn waarschijnlijk gescheiden ergens tussen 1643 en 1650.

Lees verder….

roelof hendriks

Roelof Hendriks (Veenstra) werd gedoopt op 28 november 1762 in Rottevalle als zoon van Hendrik Rinses en Leentje Roelofs, hij werd dus genoemd naar zijn grootvader van moeders kant.

Roelof was 23 jaar oud en schipper van beroep toen hij op 17 januari 1796 trouwde met 21-jarige naaister Sytske Jurjens Nauta uit Rottevalle.

Lees verder….

sjoerdje veenstra

Sjoerdje was de derde van de zeven kinderen van het schippersechtpaar Bauke Veenstra en Lipkje Nijdam. Zij werd geboren op 22 mei 1876 in Gaastmeer en zij trouwde op 16 februari 1901 in Sneek met de schippersknecht Klaas Wiersma uit Oosthem waar Klaas opgroeide bij zijn stiefvader Haitze Wiersma en zijn moeder Jiskje Ringnalda. Klaas was drie jaar oud toen zijn vader Hijlke Wiersma overleed, zijn moeder hertrouwde een paar jaar later met Haitze Wiersma, een achterneef van zijn vader.

Lees verder….

Sjoerdje Veenstra 01
Schuiven naar boven
Vorige pagina