Stamboom Familie Wiersma

DE STAMBOMEN SITE VAN..

Een aantal families die hier samen komen

Download PDF

Familie Wiersma

Jos
Jos Sander

Familie Wiersma

De familie Wiersma begint haar geschiedenis met Uilke Rienks die in ongeveer 1660 werd geboren en was getrouwd met Hiltje Pyters. Zij waren zo goed als zeker de ouders van Rienk Uilkes die de stamreeks van Wiersma in Abbega zal voortzetten. De veronderstelling dat Uiltje Rienks en Hiltje Pyters voorouders waren van mijn vrouw Riëtte is gebaseerd op het feit dat in de boerenhofstede in Abbega, die in 1698 door Pyter Algers werd gebouwd, altijd Wiersma’s hebben gewoond en dat de dochter van de 1e eigenaar van deze boerderij aan de Hissedijk trouwde met een Wiersma. Hiltje, de naam van deze dochter, is afgeleid van de twee kleindochters van Hiltje en haar man Uilke.

De familie Wiersma zal generaties lang in Abbega blijven wonen, ze stonden daar te boek als welgestelde boeren met veel weilanden waarop ook een wier (kleiterp) lag. Naar aanwezigheid van deze wier lieten de kinderen van Pieter Rienks (1734-1810) in 1811 hun naam als “Wiersma” officieel vastleggen.

Klaas Wiersma (1875-1950) zijn vader Hijlke overleed als boer op jonge leeftijd. Klaas zijn moeder Jiskje Ringnalda hertrouwde een paar jaar later met de schipper Haitze Wierma die een achterneef was van Klaas zijn vader. Zo werd Klaas van een boerenzoon een schipperszoon en verliet hij met zijn moeder, broer en zus Abbega om aan Het Streekje in Oosthem bij zijn stiefvader te gaan wonen. 

Klaas trouwde later met de schippersdochter Sjoerdje Veenstra uit Heeg in welke plaats Klaas ook schipper werd. Wegens onder andere economische reden hebben Klaas en Sjoerdje in het najaar van 1920 het schippersleven vaarwel gezegd en hebben ze in Apeldoorn vaste voet aan wal gezet.
Riëtte Wiersma is ook in Apeldoorn geboren waar tegenwoordig nog diverse nazaten van Klaas Wiersma en Sjoerdje Veenstra wonen.

In de toelichtingen op de stamboom Wiersma wordt regelmatig verwezen naar het familieregister van Uiltje en de memoires van Hijlke. Het één heeft betrekking op de oudste generaties Wiersma en het ander meer op de generaties van Klaas Wiersma (1875-1950).

Via de links op personen en plaatsen komt u meer te weten over persoon uit het geslacht of over de plaats waar ze gewoond hebben.
(met dank aan Bauke Hijlkes Wiersma uit Apeldoorn)

 
 

Wie is wie en waar komen ze vandaan?

Een lang geslacht wat allemaal begint in het uiterste noorden van de provincie Groningen in de buurt van Uithuizermeeden, Zandeweer en Leermens. In die omgeving is ongeveer rond midden 1595 ene Ubbo Memmens geboren

De familieleden

Wie hoort bij wie

Rynck trouwde met Richt Ulkes ✞. Geboortedatum is niet bekend. Dit geld ook voor de trouwdatum. Het zou rond 1640 tot 1650 moeten zijn.

Uilke trouwde met Hiltje Pieters ✞ (1660-????) rond 1685. 

Rienk trouwde met Imkje Sytses ✞ (1690-1776) op 18 december 1712.

Pieter trouwde met Bauke Uiltjes ✞ (1735-1801). op 15 mei 1757.

Rinske Wiersma

1917-????

Rinske Wiersma

Tjeerd Fongers Wiersma

1920-????

Tjeerd Fongers Wiersma

Sjoerdje Wiersma

1911-1985

Sjoerdje Wiersma

Foppe Wiersma

1847-1969

Foppe Wiersma

Hijlke trouwde met Antje Sjerps Twijnstra ✞ (1787-1866) op 12 november 1809.

Pieter trouwde met Jiskje Pieters Boomsma ✞ (1809-1881) op 3 januari 1832.

Hylke trouwde met Jiskje klaases Ringnalda  ✞ (1843-1917) op 30 april 1864

Jiskje Klaases Ringnalda  ✞ (1843-1917) hertrouwde met Haitze Wiersma, een neef van Hylke Wiersma.

Jetske Wiersma

1874-1947

Jetske Wiersma

Hijlke Wiersma

1907-2002

Hijlke Wiersma

Hatize Wiersma en Jiskjen Ringnalda

1842-1918 1843-1917

Haitze en Jiskjen

Gelske en Sjoerdje Wiersma

Wiersma en Veenstra

Gelske en Sjoerdje

Klaas  trouwde met  Sjoerdje Veenstra ✞ (1787-1866) op 16 februari 1901.

Pieter trouwde op 15 mei 1836 met Jeltje Hoomans ✞​ (1918-2008)​

Klaas trouwde 12 november 1964 met Jetty Meijer (1943-)

Riëtte trouwde 12 augustus 1987 met  Jos Sander (1965-)

Fonger Wiersma en Trijntje Nijdam

1885-1960 1885-1965

Fonger en Trijntje

Folkeltje Wiersma

1869-1932

Folkeltje Wiersma

Bauke Wiersma en Riek Zevenhuizen

1904-1986

Bauke en Riek

Antje Jurjens Ringnalda

1817-1893

Antje Ringnalda