Hendrik Rinses Veenstra 1727-1761

hendrik rinses veenstra

1727-1761

Personalia

Naam: Hendrik Rinses Veenstra
Geboortedatum: September 1727
Plaats: Drachten
Overlijdensdatum: ca. 1761
Plaats: Rottevalle (????)

Huwelijk

Getrouwd met: Leentje Roelofs
Datum: 1 mei 1757
Plaats: Rottevalle
Bron: Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle 1724-1811, Inventarisnr.: DTB 630

Ouders

Vader: Rinse Wybrens (1690-1755) 
Moeder: Wytske Zweites (1695-1768)

Over......

Hendrik Rinses was de oudste uit een gezin van zes kinderen die tussen 1723 en 1736 in Rottevalle werden geboren. De naam Hendrik werd hier voor de eerste maal zonder de letter “c” geschreven. Hij was de zoon van Rinse Wybrens en Wytske Sweites. Volgens het lidmatenregister 1737-1850 van de “Doopsgezinde gemeente Rottevalle en Het Witveen” werd Hendrik pas op 18-jarige leeftijd gedoopt. Het register vermeldt letterlijk: 19 januari 1742 gedoopt op belijdenis Hendrik Rinses.
 
Op 1 mei 1757 trouwde Hendrik Rinses met Leentje Roelofs, de dochter van Roelof Ates uit Rottevalle. Hendrik en Leentje woonden toen in Rottevalle onder Opeinde, in 1758 woonden ze onder Noord Drachten, in 1763 in Oostermeer en in 1767 in Augustinusga. Hendrik zijn vader overleed in 1761, zijn moeder waarschijnlijk in 1768 want in dat jaar deelden Hendrik en Leentje voor 325 carolusguldens in de nalatenschap van hun moeder Wytske Sweites.
 

Hendrik en Leentje kregen vier kinderen die allen in Rottevalle werden gedoopt: In 1758 Rinse Hendriks, gedoopt op 26 februari 1758 op de leeftijd van 5 weken — in 1760 Martjen Hendriks, gedoopt op 26 oktober 1760 op de leeftijd van 22 dagen — in 1762 Roelof Hendriks, gedoopt op 28 november 1762 op de leeftijd van enkele weken (volgende in lijn) — in 1765 Ate Hendriks, gedoopt op 4 mei 1766 op de leeftijd van 30 weken.

Extra informatie:

Hendrik Rinses (Veenstra) was één van onze oudvaders en de zoon van Rinse Wybrens en Wytske Sweites. Hendrik trouwde in Rottevalle met Leentje Roelofs.

Hendrik zijn vader overleed in 1761, zijn moeder overleed waarschijnlijk in 1768 want in dat jaar deelden Hendrik en Leentje voor 325 carolusguldens in de nalatenschap van hun moeder Wytske Sweites.

Lees het hele verhaal…

Kinderen

 • Rinse Hendriks Veenstra, geboren januari 1758 te Onder Noorder Drachten. Gedoopt op 26 februari 1758. Overleden.
 • Martsen Hendriks Veenstra, geboren 4 oktober 1760 te Onder Noorder Drachten. Gedoopt op 26 oktober 1760 te Rottevalle. Overleden juni 1802 te Eernewoude. 41 jaar
 • Roelof Hendriks Veenstra, geboren november 1762 te Onder Oostermeer. Gedoopt 28 november 1762 te Rottevalle. Overleden 1810 op de Zuiderzee (Roodfonk) en op 18 september 1810 begraven te Amsterdam.  41 jaar. Hij trouwde met Sytske Jurjens Nauta in 1796. Zij kregen 8 kinderen. (volgende in lijn)
 • Jurjen Veenstra  1796-< 1802
 • Hendrik Veenstra  1800-????
 • Jurjen Veenstra  1802-????
 • Cornelis Veenstra  1804-????
 • Rinse Veenstra  1804-< 1807
 • Hette Veenstra  1806-????
 • Rinze Roelofs Veenstra  1807-1884 Tree
 • Roelof Veenstra  1810-1884
 • Ate Hendriks Veenstra, geboren oktober 1765 te Onder Oostermeer. Gedoopt 4 mei 1766 te Rottevalle. Overleden 21 augustus 1821 te Leeuwarden. 62 jaar. Bron: Overlijdensregister 1828, Leeuwarden, Aktenummer: A368
 • Bron: Herv.Gem. Rottevalle, doop 1724-1811, Inventarisnummer: DTB 630.

Beroep

Schipper

Religie

Religie: Hervormde gemeente
Gedoopt op: 28 september 1727
Plaats: Drachten
Bijzonderheden: Bron: Hervormde Gemeente Drachten. doop 1674-1782, Inventarisnummer.: DTB 622

Contact

Schuiven naar boven
Vorige pagina