Gelske Piebes de Jong 1809-1895

gelske piebes de jong

geboorte (doop) overlijden jaren1809-1895

Personalia

Naam: Gelske Piebes de Jong
Geboortedatum: 24 april 1809
Plaats: Eernewoude
Overlijdensdatum: 18 maart 1895
Plaats: Workum

Huwelijk

Getrouwd met: 1- Harmen Roelofs Toering (1806-1828)
Datum: 7 april 1827 
Plaats: Titjekstradeel

Getrouwd met: 2- Rinse Roelfs Veenstra (1807-1884)
Datum: 2 juli 1831
Plaats: Eernewoude

Ouders

Vader: Piebe Baukes de Jong (1770-1810)
Moeder: Grietje Alefs van der Schaaf (1779-1867)

Over......

Gelske Piebes de Jong is geboren als dochter van  Piebe Baukes de Jong (1770-1810) en  Grietje Alefs van der Schaaf (1779-1867) in Eernewoude. Een dorp aan de rand van een grot natuurgebied en vroeger een turfstekers gebied.
Op 17 jarige leeftijd trouwde zij met Harmen Roelofs Toering en kreeg met hem een kind. Harmen overleed op 22 jarige leeftijd. Een aantal jaren later hertrouwde zij met Rinse Roelofs Veenstra. samen kregen zij tien kinderen. Het vermoeden bestaat dat er nog een elfde is geweest, maar die staat nergens beschreven. Dit verhalen uit de overlevering.

Lees het hele verhaal…

Kinderen

 •  Gelske en Harmen kregen een kind.

   • Harmen Harmesn Toering, geboren 24 oktober 1828 te Warns. Overleden 28 februari 1901 te Workum. 72 jaar. Beroep: Schipper. Hij astwee keer getrouwd geweest. 1- op 4 januari 1857 te Workum met Joukje Lubbers Thalens. Zij kregen samen 5 kinderen. 2- op 25 mei 1878te Workum met Trijntje Vlas. Zij kregen samen nog een kind.
 • Grietje Veenstra, geboren 5 februari 1832 te Eernewoude. Overleden 3 juli 1909 te Schoterland. 77 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1832, Tietjerksteradeel, Pagina B10. Bron_2: Overlijdensregister 1909, Schoterland, Aktenummer A139. zij is op 16 mei 1857 te Smallingerland getrouwd (1) met Hendrik Tjeerds Oosterman uit Oudega, zoon van Tjeerd Hendriks Oosterman & Bontje Harmens Harmenson en op 10 mei 1878 te Smallingerland getrouwd (2) met Freerk van der Meulen uit Hardegarijp (Tietjerksteradeel), zoon van Jan Jans van der Meulen & Ibeltje Freerks Schuurmans
 • Sytske Veenstra, geboren 25 april 1834 te Eernewoude. Overleden 28 januari 1913 te Eernewoude. 78 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1834, Tietjerksteradeel, Aktenummer A70. Bron_2: Overlijdensregister 1913, Tietjerksteradeel, Aktenummer A18. Sytske is op 6 juni 1863 te Tietjerksteradeel getrouwd met Gerrit Wester uit Wartena, Idaarderadeel, zoon van Harrit Gjalts Wester & Tietje Popkes Wagenaar
 • Jeltjen Veenstra, geboren 24 mei 1836 te Eernewoude. Overleden 14 december 1925 te Jelsum. 89 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1836, Tietjerksteradeel, Aktenummer A106. Bron_2: Overlijdensregister 1925, Leeuwarderadeel, Aktenummer A131. Zij is op 18 mei 1865 te Leeuwarderadeel getrouwd met Pieter Sytzes Kuipers uit Jelsum, zoon van Sytze Jacobs Kuipers & Jetske Pieters van der Meer
 • Roelf Veenstra, geboren 19 oktober 1838 te Eernewoude. Overleden 27 februari 1893. Hij is voor de Engelse kust, zeilend op de Noordzee overboord geslagen en verdronken. Roelf is begraven te Workum. 54 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1838, Tietjerksteradeel, aktenummer 211. Bron_2: Overlijdensregister 1893, Workum, Aktenummer A15. hij is op 11 mei 1864 te Idaarderadeel getrouwd met Antje Piers Westerhuis uit Wartena, dochter van Pier Huberts Westerhuis & Wypkje Wybes Feenstra.
 • Akke Veenstra, geboren 7 februari 1841 te Eernewoude. Overleden 2 februari 1921 te Oudega. 79 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1841, Tietjerksteradeel, Aktenummer A34. Bron_2: Overlijdensregister 1921, Wymbritseradeel, Aktenummer A16. Zij is op 15 mei 1875 te Wymbritseradeel getrouwd met Rients Ruurds de Groot uit Akkrum (Utingeradeel), zoon van Ruurd Pieters de Groot & Janke Rinzes Siesma
 • Hendrik Rinzes Veenstra, geboren 5 oktober 1843 te Eernewoude. Overleden 24 oktober 1884 te Bolsward. 41jaar. Bron_1: Geboorteregister 1843, Tietjerksteradeel, Pagina B106. Bron_2: Overlijdensregister 1884, Bolsward, Aktenummer A85. Hij is op 21 november 1869 te Workum getrouwd met Jantje van der Meulen uit Workum, dochter van Gerrit Hendriks van der Meulen & Geertje Tjeerds Bruinsma.
 • Bauke Veenstra, geboren 21 april 1846 te Eernewoude. Overleden 1 oktober 1922 te Heeg. 76 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1846, Tietjerksteradeel, Pagina B48. Bron_2: Overlijdensregister 1922, Wymbritseradeel, Aktenummer A137. Bron_3: Huwelijksregister 1872, Wymbritseradeel, Aktenummer 3. Hij is getrouwd met Lipkje Nijdam op 16 maart 1872 te Heeg, Wymbritseradeel, hij was toen 25 jaar oud. Zij kregen 7 kinderen.  (volgende in lijn)
 • Piebe Rinzes Veenstra, geboren 12 augustus 1849 te Eernewoude. Overleden  9 november 1921 te Kolderwolde. 72 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1849, Tietjerksteradeel, Pagina B97. Bron_2: Overlijdensregister 1921, Hemelumer Oldeferd, Aktenummer A48. Piebe is op 20 mei 1876 te Wymbritseradeel getrouwd (1) met Jantje de Jong uit Sondel, Gaasterland, dochter van Roelof Ykes de Jong & Neeltje Jelles de Vries en op 13 maart 1915 te Wymbritseradeel getrouwd (2) met Trientje Visser uit Workum, dochter van Jan Scheltes Visser & Pietertje Jans Kuipers.
 • Antje Veenstra, geboren 1 januari 1852 te Eernewoude. Overleden  18 december 1883 te Workum.   31 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1852, Tietjerksteradeel, Pagina B2. Bron_2: Overlijdensregister 1883, Workum, Aktenummer A91. Antje is op 15 november 1875 te Workum getrouwd met Tjeerd Ypma uit Makkum, Wonseradeel, zoon van Dirk Gerbens Ypma & Tjitske Eeltjes Postma
 • Hiltje Veenstra, geboren 26 mei 1854 te Akkrum. geboren op de boot te Akkrum, waar de ouders beide verbleven. Overleden  10 juli 1916 te Gaastmeer. 62 jaar. Bron_1: Geboorteregister 1854, Utingeradeel, Pagina B29. Bron_2: Overlijdensregister 1916, Wymbritseradeel, Aktenummer A92. Hiltje is op 15 mei 1880 te Wymbritseradeel getrouwd met Berend Hof uit Leeuwarden, zoon van Jan Jelles Hof & Akke Pieters Stienstra
 • 18xx:   Er moet nog een elfde zijn

Beroep

Arbeidster en huisvrouw

Religie

Religie: Hervormde Gemeente
Gedoopt op: 7 mei 1809
Plaats: Garyp
Bijzonderheden:

Contact

Schuiven naar boven
Vorige pagina