Stamboom Familie Veenstra

DE STAMBOMEN SITE VAN..

Een aantal families die hier samen komen

Familie Veenstra

Jos
Jos Sander

Familie Veenstra

Sjoerdje Veenstra (1876-1944) was getrouwd met Klaas Wiersma, zij waren de overgrootouders van mijn vrouw Riëtte Wiersma. Klaas en Sjoerdje waren tot het jaar 1921 een schipperspaar in Heeg, daarna hebben Klaas en Sjoerdje het schipperen vaarwel gezegd en vestigden zij zich met hun kinderen in Apeldoorn waar zij de rest van hun leven hebben gewoond.

In het verleden waren de voorouders van Sjoerdje Veenstra erg honkvast, generaties lang woonden ze in Smallingerland (in de buurt van Rottevalle, Drachten en Oudega). De oudste bekende voorouder daar was Wybrand Saakes die omstreeks het jaar 1610 in Oudega werd geboren, Wybrand was boer, zijn zoon en kleinzoon waren respectievelijk winkelier in Oudega en winkelier in Rottevalle. Deze kleinzoon Wybren Saackes werd in 1659 geboren en trouwde met Feikjen Hendriks uit Rottevalle. Feikjen was de dochter van Hendrick Rinthies die samen met anderen in december 1645 de oprichters waren van de “Rottevalster Veencompagnie”. De zoon van Wybren en Feikjen “Rinse Wybrens” werd in 1690 te Rottevalle geboren, hij werkte daar later als veenbaas. De werkzaaheden in het veen zijn de aanleiding om later voor de naam Veenstra te kiezen die in 1811 in de burgerlijke stand werd vastgelegd.

De volgende generaties in onze tak waren in het algemeen kinderrijke gezinnen waarvan de vader in het veen werkte, (turf)schipper of visser was. Zij werden geboren in Rottevalle, Oostermeer, Tjalleberd en tenslotte in Eernewoude en Heeg waar Klaas Wiersma en Sjoerdje Veenstra de laatste generatie van onze tak “Veenstra” in Friesland vertegenwoordigen.

In de stamboomopstelling wordt de personalia van Riëtte’s voorouders beschreven en aangevuld met verhalen en foto’s. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschrijving van de diverse takken Veenstra door Tiddo Johannis Klein (1920-2014) die getrouwd was met Hendrika Bertha Veenstra, de memoires van Hijlke Wiersma en informatie van Bauke Wiersma.

 

Wie is wie en waar komen ze vandaan?

Een lang geslacht wat allemaal begint in het uiterste noorden van de provincie Groningen in de buurt van Uithuizermeeden, Zandeweer en Leermens. In die omgeving is ongeveer rond midden 1595 ene Ubbo Memmens geboren.

De familieleden

Wie hoort bij wie

Hindrik trouwde op 1 mei 1757 met éne Grietje N.✞ (1739-????). Over haar is niets bekend.

Saecke trouwde op 9 januari 1659 met Aaltje Hendricks ✞​ (1642-1679)​

Wybren  trouwde rond 1684 met Fejkjen Hendricks ✞ (1633-1733)

Rinse  trouwde rond 1723 met  Wytske Zweites ✞ (1695-1768)

1882-1970

Klaske Nijdam

1880-1948

Jouke Bakker

1848-1978

Rinse Veenstra

1907-1988

Jacobje Veenstra

Wybrand trouwde rond 1635 met Leentje Roelofs ✞​ (1624-1723).

Roelof trouwde op 17  januari 1797 met Sytske Jurjens Nauta ✞​ (1774-1845)​

Rinze trouwde 2 juli 1831 met Gelske Piebes de Jong ✞ (1809-1885)

Bauke trouwde 16 maart 1872 met  Lipkjen Tjeerds Nijdam ✞ (1851-1922)

1893-????

Sietske Nijdam

1883-1951 1884-1921

Tjeerd en Uilke Veenstra

1879-????

Willem Nijdam

Door de eeuwen heen

Bauke en Lipkjen Veenstra

Sjoerdje trouwde op 6 februari 1901 met Klaas Wiersma ✞​ (1875-1950).

Pieter trouwde op 15 mei 1836 met Jeltje Hoomans ✞​ (1918-2008)​

Klaas trouwde 12 november 1964 met Jetty Meijer (1943-)

Riëtte trouwde 12 augustus 1987 met  Jos Sander (1965-)

1893-????

Tjeerd Veenstra

1883-1951 1884-1921

Gelske en Lipkje

1879-????

Wessel en Maaike

Door de eeuwen heen

Veenstra vrouwen