tiaeckjen abels

1604-1676

Personalia

Naam: Tiaeckjen Abels
Geboortedatum: ca.1604
Plaats: Oostwolderhamrik
Overlijdensdatum: 3 april 1676
Plaats: Woldendorp

Huwelijk

Getrouwd met: Ds. Johannes Toxopeus 
Datum: 1635
Plaats: Oterdum

Ouders

Vader: Abel Aeissens (1585-1648)
Moeder: Jantjen (????-1658)

Over......

Tiaeckjen werd geboren in Oterdum in het jaar 1604 als dochter van Abel Aeissens en
Jantjen. Waarschijnlijk heeft zij haar jeugd ook in die omgeving doorgebracht. Totdat zij in 1635 trouwde met de dominee van de Hervormde Kerk van het dorp. Ds. Johannes Toxopeus. Amen kregen zij vier kinderen, voordat Ds. Toxopeus in 1666 stierf aan Roodvonk. Een dodelijke ziekte in die tijd.
In 1670 verhuisde Tiaeckjen naar het nabijgelegen Wolden dorp. Daar heeft zij nog 6 jaar gewoond. Zij stierf in 1676.
Haar grafzerk is bewaard gebleven; blijkens opgave voerde zij in haar wapen een ster en een maan.

Kinderen

 • Jantien Johannis Toxopaeus, geboren 1637 te Oterdum. Overleden 12 februari 1670 te Woldendorp. 33 jaar. Getrouwd met Redmer Tiddes, zoon van Tiddo Tammens. (volgende in lijn)
 • Abel Johannis Toxopaeus, geboren in 1642 te Oterdum.  Overleden 6 januari 1690 te Oterdum. 48 jaar. Hij was landbouwer te Woldendorp (aan de zomerdijk). Abel trouwde met (1) Anje Aikes (overleden in 1673) op 3 juli 1662 te Woldendorp. Samen kregen zij twee kinderen. Mentsje Abels Toxopeus en Tiackjen Abels Toxopeus. Abel trouwde voor de tweede keer met Frouwe Sebes op 25 januari 1674 te Woldendorp. Samen kregen zij drie kinderen. Haeske Abeles Toxopeus, Sebe Abels Toxopeus en Jannes Abels Toxopeus. Abel Johannis werd op 12 juni 1676 benoemd als diaken te Woldendorp.
 • Lubbertus Johannis Toxopeus, geboren in 1645 te Oterdum. Overleden 27 augustus 1691 te Lalleweer. 46 jaar. Notitie:   Lubbertus werd student te Groningen 15 februari 1666 (van Oterdum). Op 28 september 1676 heeft hij bij de classis Appingedam het Examen aangevraagd. Het examen werd op 19 maart 1677 afgenomen, waarna hij “in numerum candidadum” werd opgenomen. Hij werd gevraagd, aangezien hij bemiddelen was, het Sanctum Ministerium te willen aspireren. Hij is echter nimmer predikant geworden en overleed als theologisch candidaat.

  OPMERKING: Met gerechtelijke authorisatie werd Lubbertus’ nalatenschap op 18-12-1694 gescheiden. Zijn nalatenschap werd als volgt verdeeld (GN 1972 pag. 207, akte dd. 18-12-1694):
  a. Abel Rigts, Ulfert Peters en Jan Berends als voorstanders over de drie minderjarige kinderen van Abel Johannis bij Frouwe Sebes, voor 3/10
  b. Geert Tyassens voor 1/10 (nl. wegens zijn vrouw Tiaeckjen Abels);
  c. Wilke Eggen voor 1/10; tesamen representerende de “vijf kinder parten van Abel Johannis”, die in totaal ontvangen 1606 gl. 14 st. 3 plakken
  d. Peter Tiaerts en Jacob Tonnis voormond en vreemde voogd over Meinstje Tiddes, minderjarig kind van Tidde Tammes en Geeske Johannis
  e. Poppo Redmers, Wilke Eggen en Michel Harkes voorstanders over Peter Allers’ pupil bij Geeske Johannis
  f. Poppo Redmers voor zichzelve 1/10
  g. Abel Redmers voor 1/10
  h. Aysse Redmers voor 1/10

 • Geeske Johannis Toxopaeus geboren in 1648 te Oterdum. Overleden 17 februari 1692 te Oterdum. 44 jaar. Getrouwd (1) met Pieter Allers in 1680 op 32 jarige leeftijd. Met Pieter kreeg zij één zoon. J(oh)nnes Peters Toxopeus. Getrouwd (2) met Tiddo Tammens in 1668 te Oterdum. Geeske is de 2e vrouw van Tiddo. De zoon van Tiddo, Redmer Tiddes, is getrouwd met Jantien, de oudste zus van Geeske. Redmer was 25 jaar toen hij met Jantien trouwde. Waarschijnlijk heeft Geeske de veel oudere Tiddo getrouwd.

Beroep

Huisvrouw en in de gemeente een taak als dominee’s vrouw

Religie

Religie: Hervormd te Oterdum en later Woldendorp
Gedoopt op: 
Plaats: Oterdum
Bijzonderheden: Zij kwam met attestatie van Oterdum naar Woldendorp op 28 november 1670.  Tiaeckjen werd als lidmaat ingeschreven op 2 december 1670 te Woldendorp.

Contact

Vorige pagina