Ds. Johannes toxopeus

1600-1665

Personalia

Naam: Ds. Johannes Toxopaeus
Geboren: ca. 1606
Plaats: Larrelt bij Emden in Oost-Friesland
Overleden: 3 oktober 1665
Plaats: Oterdum

Huwelijk

Getrouwd met: Tiackjen Abels (1604-1676)
Datum: ca. 1635
Plaats: Farmsum, gemeente Delfzijl

Ouders

Vader: Lubbartus Toxopaeus (1676-1661)
Moeder: Geeske Johans Fewen (1575-1657)

Over......

De oudste bekende drager van de naam Toxopaeus in Noordwest Europa was de uit het graafschap Bentheim afkomstige dominee Lubbertus Toxopaeus (1576-1661) die na de reformatie in Burg Steinfurt in de Duitse streek Westfalen werd opgeleid tot dominee. Hij werd in 1600 beroepen te Larrelt bij Emden in Oost-Friesland. Zijn zoon, ds. Johannes Toxopaeus (1606-1666), werd beroepen als dominee in Oterdum. Hij is de stamvader van het geslacht Toxopaeus in de Nederlanden.
Geeske Johans Fewen en Lubbertus Toxopaeus zijn begraven in de kerk te Larrelt.
Bij de sloop van de kerk trof men de grafsteen aan van één der predikanten:
Ds. Johannes Toxopaeus. Hij was zoon van een predikant uit het Duitse Larrelt, studeerde in Groningen en werd op 21 november 1634 beroepen te Oterdum. Slachtoffer van een toen heersende pestepidemie, stierf hij in 1666 en werd begraven voor de preekstoel in de kerk van Oterdum. Johannes Toxopaeus is de stamvader van het geslacht Toxopeus, waarvan o.a. bekend zijn Mees Toxopeus, schipper bij de KNZHRM en de vroegere commissaris van de Koningin in Groningen Mr. E.H. Toxopeus.

Johannes Toxopaeus werd op 8 Jun 1630 als student te Groningen ingeschreven en werd in Maart 1631 te Groningen aangenomen als lidmaat.

Ds.Johannes overleed 3 Okt 1666, Oterdum, aan de pest, plm. 60 jr. oud, begr. Oterdum, in de kerk.

Zijn grafzerk lag óp de dijk bij voormalig Oterdum en is in 2004 door de bemoeienis én op kosten van de Stichting G.A. Toxopeus 1852 verplaatst naar de kerk van Woldendorp in een nis naast de zerk,steen van zijn vrouw,echtgenote Taeckje Abels.

Johannes had nog een oudere zus, Magdalena Lubartus Toxopaeus geboren in 1600. Overlijdens datum is niet bekend.
Jannes Abels Toxopeus (1685-1757) was de eerste Toxopeus waar de “a” uit de naam is verdwenen. Jannes was de kleinzoon van Johannes Toxopaeus en zoon van Abel Johannes Toxopaeus (1648-1690).

Grafschrift:
ANNO 1666 DEN 3 OCTOBER
IS DEN GODSALIGE EN WEL
GELEERDEN JOHANNES TOX
OPOEUS PASTOR TOT OTER
DUM SIJNES OLDERDOOMS
ONGEVEER 60 EN SIJNES PRE
DIGAMTS 32 JAER SEER
CHRISTELICK GESTORVEN
EN LEIT ALHIER B’GRAVEN

Kinderen

 • Jantien Johannis Toxopaeus, geboren 1637 te Oterdum. Overleden 12 februari 1670 te Woldendorp. 33 jaar. Getrouwd met Redmer Tiddes, zoon van Tiddo Tammens. (volgende in lijn)
 • Abel Johannis (sen) Toxopaeus, geboren in 1642 te Oterdum.  Overleden 6 januari 1690 te Oterdum. 48 jaar. Hij was landbouwer te Woldendorp (aan de zomerdijk). Abel trouwde met (1) Anje Aikes (overleden in 1673) op 3 juli 1662 te Woldendorp. Samen kregen zij twee kinderen. Mentsje Abels Toxopeus en Tiackjen Abels Toxopeus. Abel trouwde voor de tweede keer met Frouwe Sebes op 25 januari 1674 te Woldendorp. Samen kregen zij drie kinderen. Haeske Abeles Toxopeus, Sebe Abels Toxopeus en Jannes Abels Toxopeus. Abel Johannis werd op 12 juni 1676 benoemd als diaken te Woldendorp.
 • Lubbertus Johannis Toxopeus, geboren in 1645 te Oterdum. Overleden 27 augustus 1691 te Lalleweer. 46 jaar. Notitie:   Lubbertus werd student te Groningen 15 februari 1666 (van Oterdum). Op 28 september 1676 heeft hij bij de classis Appingedam het Examen aangevraagd. Het examen werd op 19 maart 1677 afgenomen, waarna hij “in numerum candidadum” werd opgenomen. Hij werd gevraagd, aangezien hij bemiddelen was, het Sanctum Ministerium te willen aspireren. Hij is echter nimmer predikant geworden en overleed als theologisch candidaat.

  OPMERKING: Met gerechtelijke authorisatie werd Lubbertus’ nalatenschap op 18-12-1694 gescheiden. Zijn nalatenschap werd als volgt verdeeld (GN 1972 pag. 207, akte dd. 18-12-1694):
  a. Abel Rigts, Ulfert Peters en Jan Berends als voorstanders over de drie minderjarige kinderen van Abel Johannis bij Frouwe Sebes, voor 3/10
  b. Geert Tyassens voor 1/10 (nl. wegens zijn vrouw Tiaeckjen Abels);
  c. Wilke Eggen voor 1/10; tesamen representerende de “vijf kinder parten van Abel Johannis”, die in totaal ontvangen 1606 gl. 14 st. 3 plakken
  d. Peter Tiaerts en Jacob Tonnis voormond en vreemde voogd over Meinstje Tiddes, minderjarig kind van Tidde Tammes en Geeske Johannis
  e. Poppo Redmers, Wilke Eggen en Michel Harkes voorstanders over Peter Allers’ pupil bij Geeske Johannis
  f. Poppo Redmers voor zichzelve 1/10
  g. Abel Redmers voor 1/10
  h. Aysse Redmers voor 1/10

 • Geeske Johannis Toxopaeus geboren in 1648 te Oterdum. Overleden 17 februari 1692 te Oterdum. 44 jaar. Getrouwd (1) met Pieter Allers in 1680 op 32 jarige leeftijd. Met Pieter kreeg zij één zoon. J(oh)nnes Peters Toxopeus. Getrouwd (2) met Tiddo Tammens in 1668 te Oterdum. Geeske is de 2e vrouw van Tiddo. De zoon van Tiddo, Redmer Tiddes, is getrouwd met Jantien, de oudste zus van Geeske. Redmer was 25 jaar toen hij met Jantien trouwde. Waarschijnlijk heeft Geeske de veel oudere Tiddo getrouwd

Beroep

Hervormde predikant te Oterdum vanaf 1634

Religie

 • Religie: Hervormd te Oterdum
  Gedoopt op:
  Plaats: Larrelt bij Emden in Oost-Friesland
  Bijzonderheden:

Contact

Vorige pagina