abel redmer toxopeus

1665-1721

Personalia

Naam: Abel Redmers Toxopeus
Geboren: ca. 1665
Plaats: Oterdummer Warven
Overleden: ca.1721
Plaats: Oterdummer Warven

Huwelijk

Getrouwd met: Frouwke Everts
Datum: ca. 1685
Plaats: Oterdum

Ouders

Vader: Redmer Tiddes (1630-1680)
Moeder: Jantien Johannis Toxopeus (1635-1670)

Over......

Abel is de zoon van Redmer en Jantien. Zij hebben hun hele leven in Oterdummer Warven gewoond. Alle kinderen zijn daar geboren. De kinderen zijn allemaal vernoemd, zoals te zien is. Zelfs is een zoon vernoemd naar de vader van Ds. Johannes Toxopeus. Lubbertus Toxopeus.

Abel was landbouwer van beroep. Of hij zelf een boerderij heeft bezeten is niet bekend. 

Note: Abel is ouderling (kerkvoogd) geweest en kwam regelmatig voor in de notulen van vegaderingen. Dit zijn gehouden op 11 september 1705 en  4 december 1701.
Bron: Lidmatengroningen

11 september 1705
Is konsistorie gehouden, voor
welke na anroepinge van Gods naam, sig
stelden Abel Redmers en Tidde Ities,
brengende de eerste klagten voor, dat
van de tweede ieets tot sijn oneer soude
gedaan en gesprooken zijn, dog is de saake
door tusschenspreekinge en vermaaninge
in der minne bijgelegt

4 december 1701
Is consistorie gehouden en is doen
voorgecoomen nae anroepinge van Gods naem
een questieuse saecke tusschen de
E ouderlingh Lammert Ites, en Abel Redmers
welcke tegens malkanderen met eenige harde
woorden waren uitgevaren, dogh is deselve saec-
ke in der minne bijgeleght, met een serieuse
vermaninge aen beijde tot liefde en eenigheijt
waer bij haer den zegen en vrede van de God
des vredes is toegewenscht. En is men dae
wederom met den gebede en dancksegginge tot
God gescheiden.

Kinderen

Abel en Frouwke kregen negen kinderen.

  • Redmer Abels, geboren in 1685 te Oterdummer Warven. Overlijdensdatum onbekend.  Getrouwd 14 oktober voor de kerk met Geertien Aikes 1709 te Oterdum. Geertien is gedoopt op 8 mei 1886 te Weiwerd.Hij heeft gewoond in Siddeburen, Oterdum en Weiwerd. 
  • Jantien Abels, geboren in 1692 te Oterdummer Warven. Overlijdensdatum onbekend. Getrouwd 6 september 1715 met Eltio Edzarts. Toestemming voor die huwelijk werd verkregen op 6 september 1715.  Samen kregen ze twee kinderen. Edzardt Elties (1716-????) en Hinderk Elties (1719-1781). Daarnaast kregen ze ook nog eens acht kleinkinderen van hun jongste zoon. Hij trouwde met Lysbeth Janssen.
  • Evert Abels, geboren in 1690 te Oterdummer Warven. Overleden in 1741 te Wirdum (gem. Loppersum). Getrouwd (1) 1 maart 1716 te Woldendorp met Bregtie Pieters (1675-1724). Getrouwd (2) 20 augustus 1724 met Sara Tijes (1700-1746) te Meedhuizen. Ze kregen samen drie kinderen. 51 jaar Evert was provinciemeijer. (volgende in lijn)
  • Jannes Abels, geboren in 1690 te Oterdummer Warven. Overleden rond 1752 te Oterdum. 62 jaar. Vermoedelijk getrouwd geweest met Pieterke Pieters.
  • Taecktjen Abels, geboren in 1692 te Oterdummer Warven. Overlijdensdatum onbekend. Getrouwd voor de kerk op 21 mei 1715 met Jan Meinders, landbouwer van beroep. Gedoopt 15 juli 1688 te Termunten.
  • Geeske Abels, geboren in 1695 te Oterdummer Warven. Overleden 1 januari 1759 te Onstwedde. 64 jaar. Getrouwd voor de kerk op 13 december 1722 met Claes Jans uit Weiwerd. Hertrouwd met (2) Sijmen Baijes en (3) metWilte Mendersingh.
  • Corneliske Abels, geboren in 1695 te Oterdummer Warven. 18 december 1753. 66 jaar. Getrouwd voor de kerk op 29 september 1715 met Edzert Hendriks. Gedoopt 23 oktober 1687 te Termunten.
  • Fokje Abels, geboren rond 1700 te Oterdummer Warven. Overlijdensdatum onbekend.
  • Lubbertus Abels, gedoopt 22 januari 1702 te Oterdummer Warven. Overlijdensdatum onbekend. Getrouwd voor de kerk op 12 juni 1729 met Antje Kristoffers uit Nieuwolda. Bron: Kerkeboek 1700-1811, archiefnummer 124, Doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de provincie Groningen, inventarisnummer 374. Gemeente: Kerkelijke gemeente – Oterdum

Beroep

Boer/Landbouwer

Religie

Religie: Lid van de Hervormde kerk te Oterdum
Gedoopt in: 1665
Plaats: Oterdum
Bijzonderheden: Kerkvoogd geweest te Oterdum

Contact

Vorige pagina