Familieleden uit de Wiersma tak

De familie Wiersma begint haar geschiedenis met Uilke Rienks die in ongeveer 1660 werd geboren en was getrouwd met Hiltje Pyters. Zij waren zo goed als zeker de ouders van Rienk Uilkes die de stamreeks van Wiersma in Abbega zal voortzetten. De veronderstelling dat Uiltje Rienks en Hiltje Pyters voorouders waren van mijn vrouw Riëtte is gebaseerd op het feit dat in de boerenhofstede in Abbega, die in 1698 door Pyter Algers werd gebouwd, altijd Wiersma’s hebben gewoond.
En dat de dochter van de 1e eigenaar van deze boerderij aan de Hissedijk trouwde met een Wiersma. Hiltje, de naam van deze dochter, is afgeleid van de twee kleindochters van Hiltje en haar man Uilke.

Hieronder staan een aantal namen van de stamvaders van het geslacht Wiersma uit het noorden van het land.

Klaas Wiersma 1943-

Klaas trouwde 12 november 1964 met Jetty Meijer (1943-)

Riëtte Wiersma 1965-

Riëtte trouwde 12 augustus 1987 met  Jos Sander (1965-)

Jos
Jos Sander

Jos trouwde 12 augustus 1987 met  Riëtte Wiersma (1965-)

Vorige pagina