Familieleden uit de Veenstra tak

Sjoerdje Veenstra (1876-1944) was getrouwd met Klaas Wiersma, zij waren de overgrootouders van mijn vrouw Riëtte Wiersma. Klaas en Sjoerdje waren tot het jaar 1921 een schipperspaar in Heeg, daarna hebben Klaas en Sjoerdje het schipperen vaarwel gezegd en vestigden zij zich met hun kinderen in Apeldoorn waar zij de rest van hun leven hebben gewoond.
In het verleden waren de voorouders van Sjoerdje Veenstra erg honkvast, generaties lang woonden ze in Smallingerland (in de buurt van Rottevalle, Drachten en Oudega). De oudste bekende voorouder daar was Wybrand Saakes die omstreeks het jaar 1610 in Oudega werd geboren, Wybrand was boer, zijn zoon en kleinzoon waren respectievelijk winkelier in Oudega en winkelier in Rottevalle

Hieronder staan een aantal namen van de stamvaders van het geslacht Sander uit het noorden van het land.

Klaas Wiersma 1943-

Klaas trouwde 12 november 1964 met Jetty Meijer (1943-)

Riëtte Wiersma 1965-

Riëtte trouwde 12 augustus 1987 met  Jos Sander (1965-)

Jos
Jos Sander

Jos trouwde 12 augustus 1987 met Riëtte Wiersma (1965-)

Vorige pagina