Familieleden uit de Guikema tak

De stamboom van de familie Guikema is voorzover nu bekend terug te voeren naar Dorkwerd (Gronings: Dörkwerd) is een klein wierdendorp, gelegen direct ten noorden van de wijk Reitdiep in de stad Groningen in de gemeente Groningen.
De verste voorvader is Harm Harms Guikema. geboren in het midden van 1700 ergens rond de stad Groningen.

Hieronder staan een aantal namen van de stamvaders van het geslacht Guikema uit het noorden van het land.

Jos
Jos Sander 1965-

Jos  trouwde met Riëtte Wiersma (1695-) op 12 augustus 1987.

Vorige pagina