Index Wiersma

Familie Wiersma

"Welke naam is populair bij deze familie............................"

Klaas Wiersma

Namen overzicht

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er staan 7 namen op deze lijst die beginnen met S.
Sijtse Rienks
Sijtse is de derde dochter van Rienk Uilkes en Imkje Sijtses. zij is gedoopt op 3-9-1719

Sijtse Rienks 1
Sijtse is de vierde dochter van Rienk Uilkes en Imkje Sijtses. Zij is gedoopt op 19-7-1721

Sjerp Wiersma
Sjerp is de tweede dochter van Hijlke Pieters Wiersma en Anje Sjerps Twijnstra. Zij is geboren op 28-9-1814

Sjoerdje Veenstra 1876-1944
Sjoerdje is de vrouw van Klaas Wiersma. Op 16 februari 1901 trouwde zij met Klaas. Samen kregen zij negen kinderen. De één na jongste zon Pieter Wiersma is de volgende in lijn.

Sjoerdje Wiersma
Sjoerdje is de vijfde dochter van Klaas Wiersma (1875-1950) en Sjoerdje Veenstra. Zij is geboren op 1-12-1911

Sjoukje Wiersma
Sjoukje is de oudste dochter van Hijlke Piers Wiersma en Antje Sjerps Wijnstra. Zij is geboren op 26-8-1810

Sytse Pieters Wiersma
Uilke is de derde zoon van Pieter Rienks en Baukje Uiltjes. Zij is gedoopt op 23-6-1767

HaitzeWiersma1842
Schuiven naar boven
Vorige pagina