woman, line art, artwork-6787784.jpg
Diverse artikelen

Metroniem

Een metroniem (van Oudgrieks μήτηρ, moeder), metronymicum of moedersnaam is een familienaam die afgeleid is van de voornaam van de (stam)moeder. Het is een vorm van een afstammingsnaam.

Ontstaan

Een metroniem ontstaat net als een patroniem als men verschil wil maken tussen twee personen met dezelfde voornaam. Dan wordt achter de voornaam een aanduiding geplaatst. Een voorbeeld uit het Middelnederlands is de aanduiding riquaerd lisen zuene, dat Rijkward, de zoon van Lise betekent. De uitgang -n achter Lise is de genitief. Metroniemen eindigen dan ook vaak op -en of -n, maar ook wel op -in, zoals Lentin. Soortgelijke partroniemen eindigen op sen, zoals Jansen.

Daarnaast komen achternamen voor met de vorm Van Lysebetten. Dit duidt aan dat de persoon “Van Liesbeth” is. Ook namen als Verbelen of Verleyen kunnen duiden op een metroniem. Ver is een verkorting van vrouw of vrouwe. Echter niet alle namen die met “ver” beginnen zijn metroniemen.

Toen iedereen in Nederland in de Franse tijd een achternaam moest aannemen werd vaak gekozen voor een patroniem, soms ook voor een metroniem.

Lees verder op Wikipedia

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *