Uithuizermeeden

het verhaal achter...

uithuizermeeden

wapenschild gemeente eemsmond

Geschiedenis:
Dit dorp in het uiterste noorden van Groningen dateert uit de 12e eeuw. Tot de 19e eeuw werd het uitgesproken als Uithuistermeeden. In het dialect is het Meij.
Tot ongeveer 1200 bestond het dorp uit enkele wierden of terpen. Ter hoogte van deze plek is de Hervormde kerk gebouwd.
Rond 1200 werd een dijk aangelegd (ter hoogte van de Oudedijksterweg, Kerkstraat en Havenweg). Daarmee was Uithuizermeeden het uiterste noordoostpunt van het eiland “Het Hoogeland”, met in het noorden de Waddenzee en in het oosten de monding van Fivel.

De naam Uithuizermeeden betekent: de gras- of hooilanden (de meeden van Uithuizen. Dat dit een van oorsprong nat gebied moet zijn geweest, alleen geschikt voor grasland, wordt duidelijk aan namen als Schapeweg en Hooilandseweg.
Uithuizermeeden heeft verschillende borgen gehad, waarvan de Rensumaborg als enige is overgebleven. Deze dateert uit het eind van de 15e eeuw en is in 1710 grondig verbouwd.

Voormalige gemeente:
De gemeente Uithuizermeeden bestond tot 1979 uit de dorpen, gehuchten en buurtschappen: Hefswal, Koningsoord, Oldenzijl, Oosteinde, Oosternieland, Oudeschip, Paapstil, Roodeschool en Valom (gedeeltelijk). Ook de Eemshaven lag grotendeels in de gemeente Uithuizermeeden.

Kerken:

  • De Mariakerk in de Torenstraat werd gebouwd in de 13e eeuw, maar is in de loop der tijd diverse malen verbouwd, zodat het middeleeuwse karakter bijna geheel aan het oog is onttrokken. De kerk ziet er sinds de 19e eeuw neoclassicistisch¬†uit.
  • Het gebouw van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in de Kerkstraat werd in de 19de eeuw gebouwd voor de na de Afscheiding In Uithuizermeeden gevormde kerkelijke groepering, die het gebouw in 1874 in gebruik nam. Na 1944 kwam het gebouw in het bezit van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
  • Het Anker is rond 1972 gebouwd in een bocht van de Oude Dijksterweg en wordt gebruikt door de Gereformeerde Synodale gemeente. Op die plaats heeft eerst een grote boerderij gestaan op een verhoging (mogelijk een terp). Voordat het Anker gebouwd is, deelde de Gereformeerde Synodale gemeente een kerkgebouw met de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente aan de Kerkstraat.

Bron: Wikipedia
Wil je meer weten over Uithuizermeeden en de geschiedenis? Lees verder….

“De gemeente Uithuizermeeden bestond tot 1979 uit de dorpen, gehuchten en buurtschappen: “

Vorige pagina