Thesinge

het verhaal achter...

thesinge

wapenschild gemeente ten boer

Thesinge (Gronings: Taisen) is een dorp in de gemeente Ten Boer, in de provincie Groningen (Nederland) met volgens het CBS 450 inwoners (2009) en volgens de gemeente ongeveer 700 inwoners.

Thesinge is ontstaan als een veenontginningsdorp in de Centrale Woldgebied. De eerste bewoners vestigden zich in de elfde of twaalfde eeuw op een lage wierde, die werd opgeworpen om de gevolgen van bodemdaling door inklinking van het veen tegen te gaan. Op deze wierde werd aan het einde van de twaalfde eeuw het benedictinessenklooster Germania gesticht. De naam verwijst waarschijnlijk naar het kerspel Garmerwolde, waarvan het dorpsgebied van Thesinge is afgesplitst.

De oudste vermelding van Thiasingacloster in 1283 komt uit de Kroniek van Bloemhof. De naam verwijst naar de familie van een zekere Tiazo, wellicht ooit de stichter van het dorp. De naam Tiazo komt ook in de goederenregisters van de Abdij van Werden voor als bewoner van het niet-geïdentificeerde dorp Wibadaskerikon, eind elfde eeuw. Misschien gaat het daarbij om Thesinge. Het dorp moet al vroeg zijn ontstaan: enkele van de oudste ontginningslijnen in Duurswold, zoals de opstrekkende verkaveling rond de kerk van Slochteren zijn gericht op Thesinge.

Het klooster Germania was gewijd aan Felicitas en de Zeven Broeders. De Kloosterkerk Thesinge is een overblijfsel van het klooster. De rest van de gebouwen is na de Reductie in 1594 afgebroken. De laatste nonnen moesten de kloostergebouwen in 1627 ontruimen. De korenmolen Germania in het dorp is naar het voormalige klooster vernoemd.

Het grondgebied van Thesinge behoorde tot het einde van de vijftiende eeuw tot de parochie van Steerwolde. In 1506 was voor het eerst sprake van een parochie Thesinge clooster, mitten buiren, later sprak men wel over Thesinger Buyre, Thesingerbuer en Tesinga karspel.

In het dorp was lange tijd het oudste huiskamercafé van Groningen gevestigd: café Jopje. In 1762 opende het zijn deuren, rond 1970 sloot het gedurende 25 jaar, waarna het vanaf 1999 nog 11 jaar werd bestierd als huiskamercafé tot 2010, toen de Boerster burgemeester André van de Nadort erin trok. Het sloot daarmee in hetzelfde jaar als het huiskamercafé in Westerwijtwerd.

Bron: Wikipedia
Meer weten over Thesinge en de geschiedenis? Lees verder….

“De oudste vermelding van Thiasingacloster in 1283 komt uit de Kroniek van Bloemhof. De naam verwijst naar de familie van een zekere Tiazo,.”

Vorige pagina