Marum

het verhaal achter...

marum

foto

Marum (Gronings: Moarum; Fries: Mearum) is de hoofdplaats van de gemeente Marum in de provincie Groningen. Het ligt aan de A7, op zo’n 25 kilometer van Groningen en 12 kilometer van Drachten.

De naam Marum komt van ‘Mare’, water, en ‘heim’, plaats, en betekent dus ‘plaats aan het water’, waarin het water het Oud diep is. Oorspronkelijk is het een lintdorp rond de Hoornweg, met het centrum bij en aan de Markstraat. De lintbebouwing liep van ’t Malijk, langs de Kruisweg en de Hoornweg tot De Haar, op een hoger gelegen zandrug. Oorspronkelijk was er sprake van twee ontwikkelingskernen. Tussen deze twee kernen in, Marum-West en de Kruisweg, lag ‘de Hoorn’. De Hoorn bestond uit gemeenschappelijke weidegronden. Dit gebied tussen de twee kernen is met name bebouwd geraakt in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. De oude kerk van dit dorp is de hervormde kerk aan de huidige Noorderringweg. Het grootste gedeelte van deze kerk is in de twaalfde eeuw gebouwd, de huidige toren dateert uit 1886.

Tot het begin van de vorige eeuw was de turfwinning de belangrijkste bron van inkomsten in het dorp. In 1812 bestond het dorp uit 12 veenboerderijen waarin 17 gezinnen van de turfwinning leefden.

In 1885 werd de Gereformeerde kerk aan de Kruisweg gebouwd. Deze is later afgebroken om plaats te maken voor de huidige kerk.

Marum lag aan de Tramlijn Drachten – Groningen die in 1913 is aangelegd. Vanaf 1948 werden over dit traject echter alleen nog goederen vervoerd, en in 1985 is de lijn gesloten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er een Duitse radarpost aanwezig op Trimunt. Deze radarpost stond in verbinding met een radarpost in de kop van Noord-Holland en de vliegbasis Leeuwarden. Bunkers van de radarpost Trimunt zijn nog zichtbaar aan beide kanten van de snelweg A7 tussen Marum en Frieschepalen. Een van deze bunkers doet tegenwoordig dienst als kantine op de motorcrossbaan. Na een sabotageactie op de trambaan tussen Marum en Drachten en enkele andere verzetsacties, zijn er verschillende Marummers gefusilleerd naast deze radarpost. Er zijn meerdere herdenkingsmonumenten die herinneren aan deze gebeurtenissen. Ze staan op de plek van de aanslag langs de voormalige trambaan, tegenwoordig een fietspad, op de executieplek en op de begraafplaats bij de N.H. Kerk. Het boek Tussen Groen en Groen geeft een uitgebreide beschrijving van de gebeurtenissen in Marum tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Tussen 1939 en 1963 heeft Marum een eigen lagere landbouwschool gehad. Ook was er in het gebouw waar tegenwoordig multifunctioneel centrum ‘t Marheem zit een MAVO gevestigd.

Onlosmakelijk met de geschiedenis van Marum verbonden is de kaasfabriek aan de Noorderringweg.

Bron: Wikipedia
Meer weten over Marum en de geschiedenis? Lees verder….

“Marum lag aan de Tramlijn Drachten – Groningen die in 1913 is aangelegd. Vanaf 1948 werden over dit traject echter alleen nog goederen vervoerd, en in 1985 is de lijn gesloten.”.

Vorige pagina