Leermens

Written by on 31 januari 2017

het verhaal achter...

leermens

foto

Geschiedenis

Leermens is waarschijnlijk al ontstaan aan het begin van de jaartelling op een Wierde, de hoogste van de provincie Groningen.
De eerste vermelding van het dorp is in de 10e eeuw, wanneer het wordt geschreven als Lethermengi. Dit is waarschijnlijk afkomstig uit het Germaans en zou de verbastering zijn van Linthihrabningja. Dit zou “zachtmoedige raaf” betekenen. De latere benaming Letherminge (verwijzend naar Liudger) werd via Leermsum begin 15e eeuw omgevormd tot Leermens, waarbij het suffix -ens duidt op “gezamenlijke bewoners”.

Leermens was in de middeleeuwen een rechtscentrum in het provincie deel “Fivelgo”. Hier komt de Groningese uitdrukking “Om Leermes kommen” vandaan. Oftewel: “je recht halen”. Pas in de 19e eeuw breidde het dorp zich verder uit langs de Dieftilweg.
Veel oude bebouwing is bewaard gebleven in de loop der jaren en Leermens kreeg in de 20e eeuw het predikaat beschermd dorpsgezicht.

Gebouwen
Het dorp kent vele oude gebouwen. Enkele wil ik hier noemen.
Romanogotische Donatuskerk. Het oudste deel van de Donatuskerk, het romaanse tufstenen schip, stamt uit de 11e eeuw. Eind 12e eeuw kwam het dwarsschip tot stand. In 1240 werd het koor vervangen door een bakstenen koor in vroeg romanogotische stijl.
In 1957 is de kerk grotendeels door brand verwoest, maar bijna ook weer in originele staat herbouwd.
Borg BolsiersemaDeze borg, ook uit de beginperiode van het dorp, stond aan de noordwestkant van het dorp
Borg Grevingaheerd Deze borg was van de familie Grevinga. Een welgestelde familie, waarschijnlijk uit Drenthe afkomstig. De borg stond vlak bij Lutjerijp.
Andere gebouwen die het noemen waard zijn. Het oudste (stenen) huis aan de Ossenweg 3 uit 1603. De pastorie aan de Wierdeweg 16 uit 1700. De oude smederij aan de Wierdeweg 8 uit 1775. De korenmolen van Leermens uit 1628.
De voormalige lagere school met aangebouwde meesterswoning uit 1863.

Bron: Wikipedia
Meer weten over Leermens en de geschiedenis? Lees verder….
Kerkhistorie

“De latere benaming Letherminge (verwijzend naar Liudger) werd via Leermsum begin 15e eeuw omgevormd tot Leermens, waarbij het suffix -ens duidt op “gezamenlijke bewoners”.

«