Kantens

het verhaal achter...

kantens

foto

Historie
Kantens is een wierdedorp, met de kerk centraal op het hoogste punt in het dorp. Vroeger liepen de wegen van en naar Kantens, via dijken, die weer in verbinding stonden met andere dorpen. Van grote invloed is ook de functie van het water geweest, al dan niet gegraven.
Zo zijn de Bredeweg, Usquerderweg en Oosterweg op oude dijken aangelegd. Rond het bebouwde gedeelte van het dorp lag vroeger een rondweg, Ossengang of Achterom genoemd. In het dorp Kantens waren vier wegen die naar de kerk liepen, Kerkstraat, Kerkpad, Molenweg en Poelestraat. Via deze wegen kon men de kerk bezoeken voor de kerkdienst, begrafenis, huwelijk of doop.
kantens
In 1663 werd het Boterdiep gegraven tot aan het begin van de Oosterweg. In 1664 kwam de verlenging tot Uithuizen tot stand. Aangezien het Bieskemaar een hogere waterstand had dan het zuidelijker stuk Boterdiep, moest er aan het begin van de Oosterweg een verlaat komen (Verlaat = regelbare waterdoorlaat).
De woonplaats voor de sluisbeheerder was aan de Oosterweg, de beheerder woonde in het waarhuis en hoorde net niet tot het dorp; er werd altijd veel gedronken. In 1878 kreeg het Boterdiep aldaar zijn tegenwoordige breedte en vorm. Tot 1820 was het transport via water zeer belangrijk, vrijwel ieder dorp en elke grote boerderij was door een uitloper verbonden met een ‘maar’ en deze weer met een water die in de stad Groningen uitkwam. Tot 1975 kwamen vader en zoon Moret met hun schepen door Kantens om via het Boterdiep zand en grind in Uithuizen te lossen.
Transport via de wegen of paden was eerst mogelijk nadat er verharding was aangebracht.

De Gemeente
Kantens was de hoofdplaats van de voormalige gemeente Kantens. Deze bestond uit de dorpen Kantens, Rottum, Stitswerd, Zandeweer, Eppenhuizen, Doodstil en de gehuchten en buurtschappen Bethlehem, Eelswerd, Garsthuizen, Helwerd, Holwinde (gedeeltelijk), De Knijp, Menkeweer, Moeshorn, Startenhuizen en Zevenhuizen.
kantens_-_gemeentehuis

Het dorp ligt pal aan de gemeentegrens met Loppersum. Zo dichtbij dat voor de gemeentelijke herindeling zelfs enkele huizen in de (toenmalige) gemeente Middelstum lagen. Al rijdend kwam men eerst een plaatsnaambord Kantens (gemeente Middelstum) tegen en een paar honderd meter verderop het bord Kantens (gemeente Kantens). Bij de herindeling in 1990 heeft men de grens zo aangepast dat nu het gehele dorp in één gemeente ligt.

                                                     Het Wapen
kantens_wapen-svgHet waapen van de voormalige gemeente bevat vijf ruiten en een blauwe rand. Deze 5 ruiten staan voor de 5 dorpen die tot de gemeente behoorden, omgeven door water

Bron: http://www.kantens.nl/Historie/tabid/61/Default.aspx/ en  www.Wikipedia.org

“In 1663 werd het Boterdiep gegraven tot aan het begin van de Oosterweg. In 1664 kwam de verlenging tot Uithuizen tot stand.”

Vorige pagina