Hoogkerk

het verhaal achter...

hoogkerk

hoogkerk

Hoogkerk is een dorp en wijk in de gemeente Groningen en ligt ten westen in stad Groningen. Tot 1969 was Hoogkerk een zelfstandige gemeente, die tot het Westerkwartier werd gerekend.

De naam betekent hoog gelegen kerk ter onderscheid van de nabije laag gelegen kerk van het dorp Leegkerk, dat ook tot de opgeheven gemeente Hoogkerk behoorde. In 1379 is er voor het eerst sprake van cives Alte Ecclesie in Liuwerdewolde, buurgenoten van Hoogkerk in Lieuwerderwolde, zoals het gebied van Hoog- en Leegkerk toen heette. De kerk van Hoogkerk is gebouwd in de 13e eeuw. In het dorp, aan het Hoendiep, heeft vroeger de borg Elmersmastede gestaan.

Per 1 januari 1969 werd Hoogkerk samengevoegd met de gemeente Groningen. Het is daarna nog jarenlang echt een apart dorp gebleven, maar de groei van Groningen is inmiddels zover gevorderd dat de stad vrijwel aan Hoogkerk is vastgegroeid. Het heeft echter nog steeds aparte plaatsnaamborden, en er is ook nog steeds een apart gemeenteloket aanwezig.

De wijk wordt gekarakteriseerd door de aan het Hoendiep gelegen CSMsuikerfabriek, sinds 2007 van de Suiker Unie. Samen met de voormalige strokartonfabriek, nu kartonfabriek “D’Halm” (1913), en de teerfabriek “Esha” geeft deze de omgeving een industrieel karakter.

Hoogkerk ligt aan de spoorlijn Leeuwarden – Groningen. Van 1866 tot 1951 was er een spoorweghalte Hoogkerk-Vierverlaten. Nu het inwonertal sterk is gestegen, zijn er plannen om opnieuw een halte Hoogkerk te openen.

Hoogkerk had tot 1 juli 2015 twee amateurvoetbalverenigingen, VV Hoogkerk, opgericht op 21 augustus 1931 en CSVH, op 24 september 1951 afgesplitst van VV Hoogkerk. De clubkleuren van VV Hoogkerk waren groen en wit, terwijl CSVH in groen en zwart speelden. Beide clubs hadden sinds 1998 samen een jeugdafdeling, genaamd SJO De Held. Op 4 juli 2015 zijn beide clubs gefuseerd in een nieuw voetbalvereniging, waarbij ook de gezamenlijke jeugdopleiding opgenomen werd. De nieuwe club speelt in een groen met wit gestreept shirt en sokken en met een zwarte broek.

In de hervormde kerk in Hoogkerk ligt de Schotse professor William Makdowell, de eerste hoogleraar wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit Groningen, begraven naast zijn eerste vrouw Bernardine van Fritema. Naar hem is de Hoogkerkse doedelzakband, de MacDowell Pipe Band, vernoemd.

Bron: Wikipedia

Meer weten over Hoogkerk en de geschiedenis? Lees verder……

“De naam betekent hoog gelegen kerk ter onderscheid van de nabije laag gelegen kerk van het dorp Leegkerk, dat ook tot de opgeheven gemeente Hoogkerk behoorde.”

Vorige pagina