Hoogezand-Sappemeer

het verhaal achter...

hoogezand

hoogezand

Hoogezand (Gronings: Hogezaand) is een plaats in de provincie Groningen in Nederland. Het is ook de naam van de voormalige gemeente die in 1949 is opgegaan in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Sinds 1 januari 2018 behoort Hoogezand tot de op die datum ingestelde gemeente Midden-Groningen.

De naam verwijst naar een hooggelegen plek in het veen, het Hooge Sandt. Het Hooge Sandt werd in 1618 doorsneden door het graven van een kanaal, het Winschoterdiep (dat liep door de huidige Meint Veningastraat en Hoofdstraat), bedoeld om het veen te ontginnen. Op deze plek ontstond een nederzetting. Het jaar 1618 geldt als officieel stichtingsjaar van de plaats.

Toen de vervening ten einde liep ontstond er rond de plaats landbouw, waarop W.A. Scholten in 1841 in Foxhol een aardappelmeelfabriek stichtte. Ongeveer op hetzelfde moment werd in Hoogezand de aardappelmeelfabriek van Tonden gesticht. Daarmee begon de groei van de plaats Hoogezand. Het oorspronkelijk grotere Sappemeer werd daarbij voorbijgestreefd. De scheepsbouw (de zg. dwarshellingen) langs het Winschoterdiep heeft aanzienlijk bijgedragen aan de groei van Hoogezand. De families Hooites en Beukema kwamen rond 1870 met hun strokartonfabriek.

De gemeente Hoogezand telde bij de oprichting in 1795 4.044 inwoners. In 1947 was dit opgelopen tot 13.194 inwoners.

Hoogezanster volkslied (± 1930)

In Neerlands hoge Noorden
In ’t rijk van veen en zand
Daar vindt men nijv’re dorpen
De bloei van Nederland
Hieronder wordt met eren
Door ons een plaats genoemd
Een dorp op hoge zanden (bis)
Door nijverheid beroemd (bis)
Drie eeuwen schier gelden
Was ’t woest nog heind’ en veer
Waar thans de oogst der velden
De landman strekt tot eer
Waar d’ industrie kan roemen
Op ’t geen ze brengt tot stand
Daar bloeit de veenkolonie (bis)
In ’t nijvere Hoogezand (bis)
Zijn kloek gebouwde schepen
Bevaren elke zee
Machines daar vervaardigd
Zij brengen glorie mee
Daar landsman vlijt en zorgen
Kwam mee de bloei tot stand
De bloei van veel fabrieken (bis)
In ’t nijvere Hoogezand (bis)
Laat ons de werken prijzen
Door noeste vlijt volbracht
Die steeds alom getuigen
Van energie en kracht
Steeds zal de kreet weerklinken
Tot aan het verste strand
Steeds zal de roem vermeren (bis)
Van ons dierbaar Hoogezand (bis)

Bron: Wikipedia

Gemeente Hoogezand-Sappemeer

“Hellum ligt op een zandrug, die is ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Uit prehistorische vondsten kan worden opgemaakt dat Hellum al 4000 jaar voor onze jaartelling bewoond moet zijn geweest”

Vorige pagina