Graauwedijk

het verhaal achter...

graauwedijk

foto

Graauwedijk
Het Grunningse Graauwiek (Graauwedijk) was door monniken in de 13e eeuw aangelegd. De monniken waren van Klooster Bloemhof in Wittewierum. De kwelders, rivier de Fivel en een aftakking van de Slochter Ae vormeden een constante bedreiging voor het lager gelegen gedeelte in buurtschap Duurswold.

De Graauwedijk liep vanaf de oostzijde van Overschild (Oude Graauwedijk) via De Hammen en Luddeweer tot aan Schaaphok en vormde de scheiding tussen het wierdengebied aan westzijde en het veengebied Duurswold aan de andere zijde.

De kern bestond uit rillen, niet afgegraven stukken veen. De dijk vormde een scheiding tussen de zijleden Loppersumer kleineed (Merumer Klein eed; kerspel Loppersum), Hoeksmeerster eed (kerspel Loppersum), Enzelenser eed (kerspel Loppersum), Bovendijkster eed (kerspel Wirdum), Warnster eed (Wirdumer Klein eed; kerspel Tjamsweer) en Garreweerster eed (kerspel Tjamsweer) aan noordzijde en de Ickingebuur klauw (Slochter eed; kerspel Slochteren; Ickingeburen is een verdwenen gehucht ten noorden van de Graauwedijk) en de Eekwerder kleineed (kerspel Hellum) aan zuidzijde (zie ook Generale Zijlvest der Drie Delfzijlen). In de daaropvolgende eeuwen werd de dijk opgehoogd met klei en zand.

Later werd de naam Graauwedijk de benaming voor een gehucht ten noordwesten van het Schildmeer, dat later uitgroeide tot het dorp Overschild. De weg door Overschild heet tegenwoordig Graauwedijk. Ten oosten van Overschild ligt de weg Oude Graauwedijk nog op het oude tracé van de dijk.

Ter informatie over Kerspelen:

Kerspel (ook: karspel, kerspil, carspel of carspil) is de middelnederlandse benaming voor een kerkgemeente of parochie.

bron: Wikipedia
Buurtschap de “Paauwen”

 

“De Graauwedijk liep vanaf de oostzijde van Overschild (Oude Graauwedijk) via De Hammen en Luddeweer tot aan Schaaphok en vormde de scheiding tussen het wierdengebied aan westzijde en het veengebied Duurswold aan de andere zijde”

Vorige pagina