Apeldoorn bezienswaardigheden

het verhaal achter...

apeldoornse bezienswaardigheden

Centrum van Apeldoorn

Het centrum van Apeldoorn kenmerkt zich door de lange Hoofdstraat. Voorheen, begin 1900, was dit nog de Dorpsstraat.

In het midden van de Hoofdstraat bevind zich het Raadhuisplein met het voormalig Gemeentehuis, nu nog in gebruik als trouwlocatie.

Ergens bij dit plein stond ook nog de  Oude Mariakerk , zie foto’s in de galerij. Lees hier het complete verhaal over deze oude kerk.
Kerken van Apeldoorn

Als onderdeel van de geschiedenis van Apeldoorn mag overzicht van alle kerken niet ontbreken. Misschien ben ik er één vergeten, of zijn de gegevens niet juist. Laat het maar weten.
Paleis het Loo

De trekpleister van Apeldoorn is natuurlijk het paleis met zijn mooie tuinen. 

Geschiedenis in het kort
Stadhouder Willem III, achterkleinzoon van Willem van Oranje, kocht in 1684 het middeleeuwse kasteel Het Oude Loo aan, om ernaast een nieuw jachtverblijf op te trekken. Het terrein leent zich bijzonder goed voor een tuinaanleg met waterwerken vanwege de natuurlijke wateraanvoer vanuit de heuvels. De stadsmeestertimmerman van Leiden, Jacobus Roman (1640-1716) die in 1689 hofarchitect zou worden, ontwierp een vierkant hoofdgebouw (corps de logis) in classicistische stijl, met aan weerszijden ervan zijvleugels. Hoofdgebouw en vleugels waren met elkaar verbonden via halfronde colonnades.

Nadat stadhouder Willem III koning van Engeland was geworden, liet hij het paleis van 1691 tot 1694 uitbreiden met vier paviljoens (een binnen- en een buitenpaviljoen aan weerszijden van het hoofdgebouw) die het hoofdgebouw met de zijvleugels verbonden. De colonnades werden daarbij verplaatst naar de nieuw aangelegde tuin. De paviljoens bevatten de koninklijke appartementen van stadhouder Willem III en Mary Stuart, evenals de eetzaal, paleiskapel en schilderijengalerij. Het interieur werd ontworpen door Daniël Marot. De plafondschilderingen zijn van de hand van Johannes Glauber en Gerard de Lairesse. Dirk Valkenburg werkte volgens Jan van Gool rond 1700 aan de verfraaiing met vogels- of jachttaferelen.

Lees verder over Paleis het Loo
Bron: Wikipedia

Stations van Apeldoorn

Het station van Apeldoorn is al vanaf eind 19e eeuw prominent aanwezig in het centrum van Apeldoorn en een verbinding naar andere plaatsen en tot midden de 20e eeuw naar Paleis het Loo waar ook een station was.

Ziekenhuizen van Apeldoorn

Het eerste ziekenhuis in Apeldoorn was het Luduinaziekenhuis aan de Arnhemseweg. Later is dat het Lukasziekenhuis geworden. Na samenvoeging van het Lukas ziekenhuis en het Juliana ziekenhuis is het Het Gelre ziekenhuis genoemd.

Kanaal van Apeldoorn

De geschiedenis
Het kanaal loopt niet alleen parallel aan de IJssel maar volgt ook deels dezelfde route als de oude waterloop de Grift, waarover – voor zover dat te achterhalen is – vanaf de 16e eeuw scheepvaart plaatsvond met platbodems. Bekend is ook dat in 1619 vanwege de vele watermolens en lage bruggen een plan werd opgesteld om de Grift beter bevaarbaar te maken. Tweehonderd jaar later werden in de Franse tijd voor nieuwe plannen opmetingen en een kostenberekening gedaan. Pas daarna, onder koning koning Willem I werd een oplossing gevonden om de weerstand van de eigenaren van de vele watermolens aan de Grift te omzeilen. Er zou een geheel nieuw kanaal worden gegraven, vrijwel parallel aan de Grift.
De opdracht werd verstrekt aan Hendrik Jan Lijsen, een beambte van paleis Het Loo. Hij werd de bouwmeester van het kanaal van Apeldoorn naar Hattem, waarvan de aanleg 1825 in Apeldoorn werd begonnen. Het kanaal werd officieel geopend op 13 april 1829 en had toen zo’n fl. 300.000 gekost, grotendeels gefinancierd door de koning. Het kanaal kreeg oorspronkelijk de naam Griftkanaal.
Lees verder over het Apeldoorns-Kanaal
Bron: Wikipedia

Vorige pagina