Wymbritseradeel

het verhaal achter...

wymbritseradeel

wapenschild Súdwest-Fryslân.

Wymbritseradeel (officieel (Fries): Wymbritseradiel  was een plattelandsgemeente in de Nederlandse provincie Friesland die in hoefijzer-vorm rond de gemeente Sneek gelegen was. De voormalige gemeente telde 16.151 inwoners (1 januari 2010, bron: CBS). De hoofdplaats was IJlst.

In de volksmond werd (wordt) vaak gesproken over Wymbrits.

Geschiedenis
De gemeente Wymbritseradeel was na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 gevormd door de fusie van de gemeenten IJlst, de oude gemeente Wymbritseradeel en enkele delen van Doniawerstal met de dorpjes Koufurderrige en Smallebrugge en van Wonseradeel met het dorp Greonterp.

Sinds 1986 was de officiële naam van de gemeente het Friestalige Wymbritseradiel. De Nederlandse naam Wymbritseradeel is sindsdien ook wel gebruikt als onderscheid voor de oude gemeente Wymbritseradeel van voor 1984.

Per 1 januari 2011 is de nieuwe gemeente Wymbritseradeel gefuseerd met de gemeenten BolswardNijefurdSneek en Wûnseradiel. De naam van de nieuwe gemeente is Súdwest-Fryslân.

Bron: Wikipedia

“De Nederlandse naam Wymbritseradeel is sindsdien ook wel gebruikt als onderscheid voor de oude gemeente Wymbritseradeel”

Vorige pagina