Oudega werd in de zestiende eeuw de hoofdplaats van Smallingerland. De grietman woonde oorspronkelijk op Oud Haersmastate. Het dorp kreeg in 1664 ook een rechthuis dat bewaard is gebleven en nu rijksmonument is. In de negentiende eeuw vertrok het gemeentebestuur uit Oudega, eerst naar Opeinde en uiteindelijk naar Drachten.

De romaanse dorpskerk stamt uit de twaalfde eeuw. Het tufstenen gebouw was gewijd aan Sint-Agatha. Eind negentiende eeuw kreeg het dorp een Gereformeerde kerk, de huidige Gereformeerde kerk dateert uit 1910 en is een gemeentelijk monument.

Ten zuidwesten van het dorp staan twee Amerikaanse windmotoren, de Windmotor Barfjild en de Windmotor Oudega.

Bron: Wikipedia
Meer weten over oudega en de geschiedenis? Lees verder….