Oosthem

het verhaal achter...

easthim

wapenschild  Súdwest-Fryslân

Oosthem (Fries: Easthim) is een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de Nederlandse provincie Friesland, gelegen direct ten westen van IJlst.

De buurtschap Nijezijl wordt ook gedeeltelijk tot Oosthem gerekend, het andere deel wordt bij IJlst gerekend. Tot 2011 behoorde Oosthem tot de voormalige gemeente Wymbritseradeel.

Bron: Wikipedia

Meer over de geschiedenis? Lees verder……..

 

Oosthem dankt haar naam aan de drooglegging van de Middelzee. De naam ‘hem’ verwijst namelijk naar een ingepolderd stuk land.

Vorige pagina