Hidaard

het verhaal achter...

HIDAARD

Wapenschild Littenseradiel,

Hidaard is een dorp in de gemeente Littenseradeel, in de Nederlandse provincie Friesland. Het telt ongeveer 135 inwoners (2013). Tot het dorpsgebied behoren ook de buurtschappen De KlieuwHidaarderzijl en Driehuizen.

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Hidaard deel uit van de voormalige gemeente Hennaarderadeel.

Bron: Wikipedia

“Hidaard is een dorp in de gemeente Littenseradiel

Vorige pagina