Familieverhalen Wiersma

Pieter Rienks 1734

Boerderij van Pieter Rienks

DE VOOROUDERS EN DE SCHOONOUDERS VAN PIETER RIENKS

Pieter Rienks was de kleinzoon van Uilke Rienks en Hiltje Pieters, zij woonden in het ouderlijk huis van Hiltje (groen op kaart)

Pieter zijn ouders waren Rienk Uilkes uit Abbega en Imkje Sijtses uit Spannum, zij erfden het huis van hun vader.

Pieter trouwde met zijn buurmeisje Baukje Uiltjes, de dochter van Uilke Hylkes (1690-1761) en Anna Hilles (roze op kaart)

De groene en de roze landerijen komen later in het bezit van Rienk Wiersma,  de zoon van Pieter en Baukje.

PIETER RIENKS

Pieter Rienks werd op 3 juli 1734 in Abbega gedoopt als de jongste van de 7 kinderen van Rienk Uilkes en Imkje Sijtses. Zijn wieg stond aan de Hissedijk in Abbega. Pieter was bijna 23 jaar toen hij in Oosthem trouwde met de boerendochter en buurmeisje Baukje Uiltjes.

Zij gingen wonen in de boerderij van Pieter’s schoonouders, grenzend aan het roze gebied. Volgens de aanslag Quotatiebelasting was Baukje’s vader een “gemene (doorsnee) boer”. Zij betaalden 30 guldens voor vijf volwassenen

BAUKJE UILTJES

Van Baukje Uiltjes werd verteld dat zij welgebouwd en sterk was. In de hooioogst stak zij 500 kilo hooi dikwijls op een wagen en verrichtte alzoo mannewerk. In haar tijd en stand geen oneers gerekend (Uiltje Foppes Wiersma)
Baukje Uiltjes haar neef was Wybren Foppes, in die tijd meer bekend als “Lytse Wybren”. Lytse Wybren was een dwerg van ongeveer 75 cm lang Het gezegde was Lytse Wybren en een Deventer slingerkoek zijn even lang. Hij had een vrouw van middelbare lengte die met ‘m meereisde naar diverse plaatsen waar Wybe zich liet bekijken om zodoende in hun levensonderhoud te voorzien.

“Lytse Wybren”

Pieter en Baukje waren zo’n 4 jaar getrouwd toen Baukje’s ouders in 1760 en 1761 overleden. Baukje erfde 1/3 deel van de boerderij met land, de andere 2/3 deel kochten Pieter en Baukje van Baukje haar broers Hielke en Lolke. Zo ongeveer 30 jaar later was Pieter Rienks gebruiker en eigenaar van de boerderij van zijn ouders.

Uilthe Foppes Wiersma schreef in het familieregister: Ten westen van de hofstede op een stuk land aan de hofstede en waar het voetpad van Abbega naar Westhem over is, lag een hoge Wiers of kleiterp die er thans geheel is weggegraven en verkocht naar heinde en ver voor landverbetering. Naar aanwezigheid van deze wier noemde Pieter Rienks zijn toenaam “Wiersma”, zijnde nu de familienaam van onze uitgebreide familie als overal wonende te Friesland en daar buiten.

Pieter en Baukje kregen 4 zonen en twee dochters: Rienk 1758. Anna 1761, Uilke 1764, Sytse 1767, Imkje 1770 en Hielke 1774.

Pieter Rienks heeft zijn achternaam nooit laten registreren want in het jaar 1810, één jaar voor de verplichte invoering van een achternaam overleed Pieter op 76 jarige leeftijd in Abbega. Zijn zes kinderen hebben in 1811 de naam Wiersma laten registreren alsmede de zoon van Pieters broer. 

Pieter Rienks en Baukje Uiltjes werden beschreven door Uiltje Foppes Wiersma als maatschappelijk zeer deugdzaam.

Uit het kerkboek:
De doop van Pieter Rienks (Rients) in 1734

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *