Familieverhalen Wiersma

De boerderij aan de Hissedyk in Abbega

De boerderij aan de Hissedyk in Abbega speelt een zeer belangrijke rol in de geschiedenis van de familie Wiersma.

Toen Pieter Algers in 1698  aan de Hissedijk in Abbega zijn boerderij bouwde wist hij nog niet dat zijn naam “Pieter” wijdverbreid zou worden in tijd en plaats. Driehonderd jaar nadien zijn de Pieter’s onder zijn nazaten bijna niet te tellen. Pieter en zijn onbekende vrouw kregen een dochter met waarschijnlijk de naam Hiltje Pieters. De naam Hiltje is achteraf verondersteld omdat de oudste dochters van Hiltje’s zonen Rienk en Pieter beiden als doopnaam Hiltje hadden. Lees verder…..

Hieronder staan de boerderijen, hun eigenaren en pachters in een overzicht van de periode 1700-1798

1700 (Hisgis)
Abbega FC 7 eigenaar: Uilcke Rienx c.co elx voor hun aenparte
Gebruiker: Auck Piers
En dan deze vreemde eenden in de bijt:
Oosthem FC1 Eigenaar : De olde van Haringsma of anders de erven van jr Roorda
Gebruiker: Uilcke Rioucks
Oosthem FC3 Eigenaar: Vicarielandt
Gebruiker Uilcke Rioucks

1718
Abbega FC7 Eigenaar: Uilke Rienks
Gebruiker: Uilke ??????

1728
Abbega FC7 Eigenaar: Uilke Rienks
Gebruiker: (P?)yter Uilkes weduwe
Folsgare FC16Eigenaar Uilke Rienks
Gebruiker: Hinne Hotjes????
Nijland FC1 Eigenaar Uilke Rienks
Gebruiker Rienk Uylkes

1734 Pieter wordt geboren in Abbega

1738
Abbega FC7 Eigenaar: Rienk Uilkes
Gebruiker ??????
Folsgare FC16Eigenaar Rienk Uilkes
Gebruiker: Siemen Heins?????

1748
Abbega FC7 Eigenaar: Uilke Rienks
Gebruiker; Rienk Uilkes
Folsgare FC16Eigenaar Rienk Uilkes
Gebruiker: Sipke Abes

1758
Abbega FC7 Eigenaar: wed Rienk Uilkes
Gebruiker Wed Rienk Uilkes
Folsgare FC16Eigenaar Wed Rienk Uilkes
Gebruiker: Sipke Abes

1768
Abbega FC7 Eigenaar: Wed Rienk Uilkes
Gebruiker Wed Rienk Uilkes
Folsgare FC16Eigenaar:Wed Rienk Uilkes
Gebruiker: Harmen Clases

1778
Abbega FC7 Eigenaar: Wed Uilke Rienks
Gebruiker Pieter Rienks
Folsgare FC16Eigenaar:Wed Rienk Uilkes
Gebruiker: Claas Harmens
1788
Abbega FC7 Eigenaar: Wed Uilke Rienks
Gebruiker Pieter Rienks
Folsgare FC16Eigenaar:Rienk Uilkes dogter en Harmen Clases elk voor de helft
Gebruiker: ???????

1798
Abbega FC7 Eigenaar: Pieter Rienks
Gebruiker Pieter Rienks
Folsgare FC16 Ca 15 eigenaars onder wie Pieter Rienks voor 1/30. De rest voor het overgrote deel naar de Harmens (Is dit soms weer familie??????)
Gebruiker: ???????

Daarna is de boerderij aan de Hissedyk verder gegaan onder een Wiersma (vanaf 1811 uiteraard onder die naam).

Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *