Sjoerdje Veenstra en Klaas Wiersma
Klaas en Sjoerdje Wiersma-Veenstra
Het verhaal Hijlke Wiersma 1907-2002
bronzen-kansel lezenaar
Vorige pagina