Scholen in Overschild

In Overschild stonden twee scholen en een peuterspeelzaal

  • De Openbare school, nu Schalmeda
  • De Gereformeerde School “School met den Bijbel” Timotheüs
  • Peuterspeelzaal “Bibelebons”

Openbare School

Het allereerste lesgeven in Overschild begon in 1850 aan de Graauwedijk 73, dat was thuis bij iemand. In 1862 werd aan de Meerweg een houten gebouw neergezet wat de eerste echte school van het dorp was. Deze school is een aantal keren verbouwd. In 1882, 1930 en in 1950. In 1980 is deze helemaal afgebroken, waarna in 1987 het huidige gebouw is neergezet. De school het nu Schalmeda. Tevens doet ene deel dienst als dorpshuis Pompel. Dit gebouw staat aan de Meerweg 16. In 1984 kwam er ook een kleuterschool bij, maar helaas in 2012 zijn de deuren gesloten vanwege een te kort aan leerlingen.

Peuterspeelzaal

In 1981 werd peuterspeelzaal Bibelebons geopend in de hervormde consistorie. Nadat het achtereenvolgens gevestigd was in de oude gereformeerde lagere school, de consistorie van de vrijgemaakte kerk, de oude openbare lagere school, een noodgebouw en de nieuwe openbare basisschool, werd de peuterspeelzaal in 2004 gevestigd in een gebouw naast dorpshuis De Pompel.

Gereformeerde School

Vanaf 1903 was er in het dorp een Christelijke school (School met den Bijbel). Om ruzies tussen de “openbaren” en ”Gereformeerden” te voorkomen werden voor beide scholen een andere begin en eindtijd gehanteerd.. Na de Vrijmaking in 1944 werd het een officiële Gereformeerde school. Met de naam Timotheüs. Door leerlingen gebrek werd de school in 1982 gesloten en later afgebroken. Het meesterhuis wat naast de school stond aan de Graauwedijk 28 werd bewaard.

 

Schuiven naar boven
Vorige pagina