Sjoerdje Veenstra en Klaas Wiersma

Bauke Veenstra en Lipkje Nijdam

KORT VERSLAG VAN DE FAMILIE VEENSTRA UIT HEEG

De oudste bekende Veenstra was Wybrand Saackes die omstreeks 1610 in Oudega (Smallingerland) werd geboren. Hij trouwde daar met Grietje N.
Hun zoon Saacke Wybrands werd omstreeks 1630 in Opeinde geboren en op 9 januari 1659 trouwde hij in Oudega met Aaltje Hendriks uit Suameer. Saacke was winkelier in De Buren van Oudega.
Dan krijgen we een Wybren Saackes die in 1660 in Oudega werd geboren, hij trouwde in 1684 in de Plein met Feikjen Hendricks. Feikjen Hendricks haar grootvader was Rinthie Sipckens. Deze Rinthie had twee zonen ‘Sipcke Rinthies’ en ‘Hendrick Rinthies’. Vader en zonen waren rijke veenbazen, de twee broers hebben samen met anderen in 1635 de “Compagnieschap der Rottevalse Venen” opgericht en later “De Societeit ende Compagnie”. Hierover meer in het verslag.


In 1690 werd Rinse Wybrens in Rottevalle geboren, hij was veenbaas toen hij in 1723 trouwde met de-28 jarige boerendochter Wytske Sweites.
In 1727 werd hun eerste kind Hendrik Rinses geboren die op 1 mei 1757 trouwde met Leentje Roelofs, Rinse was toen schipper van beroep.
Op 28 november 1762 werd hun zoon Roelof Hendriks gedoopt. Roelof was schipper toen hij op 17 januari 1796 trouwde met de 21-jarige naaister Sytske Jurjen Nauta. In 1810 is Roelof als schipper niet teruggekomen van de vaart over zee (IJsselmeer), zijn vrouw, die zwanger was, bleef achter met hun zoon Rinze Roelofs.


Rinze Roelofs Veenstra werd op 29 november 1807 in Tjalleberd geboren. Toen zijn vader op zee overleed werden Rinze en zijn moeder met nieuwe echtgenoot tewerkgesteld in de Proefkolonie Willemsoord, een kolonie voor de armsten van het land. Op 2 juli 1831 trouwde Rinze met Gelske Piebes de Jong, de dochter van Piebe Baukes de Jong en Grietje Alefs van de Schaaf uit Eernewoude. Toen ze 50 jaar waren getrouwd vermeldde de krantenadvertentie: “Hunne elf dankbare kinderen en behuwden en 44 kleinkinderen.
Hun zoon Bauke Veenstra werd op 21 april 1846 geboren. Hij was bijna 26 jaar oud toen hij trouwde met de 21-jarige Lipkje Nijdam, de dochter van Tjeerd Nijdam en Klaaske Jaarsma. Bauke en Lipkje kregen zeven kinderen die tussen 1872 en 1886 werden geboren.

Dochter Sjoerdje Veenstra werd op 22 mei 1876 in Wymbritseradeel geboren, Sjoerdje trouwde in Heeg met de Schippersknecht Klaas Wiersma uit Abbega.


Vorige pagina