Kerken in Overschild

Overschild is drie kerken rijk.

  • De Hervormde kerk aan de Graauwedijk 61
  • De Gereformeerde kerk Vrijgemaakt aan de Meerweg 10
  • De Gereformeerde kerk aan de Graauwedijk 48

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV)

De GKV kerk is de oudste (Gereformeerde) kerk van het dorp. In 1879 is het gebouwd als een “recht gesloten zaalkerk” met een “dakruiter”. Boven de ingang hangt een bord met daarop de tekst ‘Vrede door het bloed des kruizes 1879’. De vorm is nooit veranderd. In datzelfde jaar is ook de pastorie ernaast gebouwd, in 1928 afgebroken en in 1929 werd een nieuwe pastorie neergezet op dezelfde plek. Deze was een stuk comfortabeler dan de oude pastorie.

In 1946 is het gebouw overgedragen aan de toen afgescheiden Vrijgemaakten In 1919 is aan de achterkant een consistorie (kerkenraadskamer) gebouwd. In 1957 is deze gerenoveerd.

Per 1 november is de Vrijgemaakte Kerk van Overschild opgeheven en de leden hebben zich gevoegd bij de GKV van Harkstede. Het gebouw is verkocht.

De Hervormde Kerk

De Hervormden in Overschild komen al vanaf 1859 samen. Eerst in een boerenschuur, later (1864) in een lokaal van de openbare lager school. Hier werd ook catechisatie gegeven.

In 1880 werd een eenvoudige “zaalkerk” gebouwd aan de Graauwedijk. Omdat het dichtbij de Gereformeerde kerk werd gebouwd maakt de Gereformeerden bezwaar. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren gaf toch toestemming voor de bouw.

De preekstoel in de kerk is nog uit de beginperiode, maar het orgel stamt 1945. Hij heeft eerst als huisorgel gediend bij veilingmeester Piet de Roos uit Minnertsga. In 1957 is hij in de kerk geplaatst. De originele kerkklok is in de 2e wereldoorlog weggevoerd door de Duitsers en omgesmolten. In 1964 is er een nieuwe kerkklok in geplaatst.

In 1919 is de gemeente zelfstandig diensten gaan houden aan verder gegaan als een eigen gemeente. In 1925 is de pastorie gebouwd naast de kerk en 1926 is achter de kerk een consistorie gebouwd. In 1991 is de kerk nog een keer gerestaureerd. De pastorie is al in 1980 verkocht. In datzelfde jaar is de gemeente samen gegaan met de kerk van Schildwolde en Hellum.

Het gebouw is overgedragen aan de stichting “Oude Groninger Kerken”.

Gereformeerde Kerk

Toen in 1946 de GKV het gebouw aan de Meerweg in gebruik namen bouwden de overgebleven Gereformeerden een houten gebouw aan de Graauwedijk 46. Later is dat vervangen door een stenen gebouw. In 1973 is de gemeente opgeheven en zijn de leden naar de Gereformeerde kerk van Ten Post gegaan. Het gebouw is nu opslagplaats.

 

Schuiven naar boven
Vorige pagina