Aktes

AKTES

Op deze site komen binnenkort ook pagina’s met aktes Geboorte, doop, huwelijk en overlijdens aktes) te staan. Hieronder een kleine beschrijving over het ontstaan van aktes.
Daarbij gelijk een kanttekening voor wat betreft geboorte datums. Tot ca. 1811 waren geboortedatums vaak gelijk aan de doopdatum. Bij de doop vond ook de eigenlijke inschrijving plaats. 

Tot de invoering van de burgerlijke stand in 1811 was de kerkelijke administratie in doop-, trouw- en begraafregisters de meest uitgebreide vorm van bevolkingsregistratie. De DTB registers zijn ingevoerd na de  concilie van Trente (1545-1563) door de Rooms-Katholieke kerk. Naderhand namen andere kerkgenootschappen dit over. De DTB’s zijn na 1811 bijgewerkt en gebruikt door de burgerlijke stand.

Vanaf 1 januari 1850 gingen de gemeenten in Nederland een (bevolkings) register bijhouden met diverse gegevens zoals:

  • voor- en achternamen en geslacht
  • datums en plaatsen van geboorte
  • relatie tot de hoofdbewoner van het adres (echtgenote, zoon of knecht)
  • burgerlijke staat
  • beroep(en)
  • godsdienst (ontbreekt soms)
  • adres
  • datum van vestiging in de gemeente en de vorige woonplaats

Vanaf 1920 werden eerst gezinskaarten bijgehouden en vanaf 1939 persoonskaarten.
Tegenwoordig (vanaf 1994) wordt alles opgeslagen in de basisadministratie van de gemeente.

bron: wiewaswie.nl

Schuiven naar boven
Vorige pagina