Het vervolg

Luitje Fokkes (van Zandeweer) is geboren in 1766 vermoedelijk als zoon zoon van Fokke van Zandeweer. In oude geschriften wordt Zandeweer vaak geschreven als Sandweer. In het Dialect zal dat vaak uitgesproken zijn als Sand(w)er.

In die tijd was het normaal om achter je naam de plaats neer te zetten waar je woonde, van de streek, of iets anders wat kenmerkend was voor je afkomst. De R Katholieke kerk hield in die tijd een zogenaamde “dtb” bij. Doop, trouwen, begraven.

De koster schreef de namen bij de doop in een boek. Later nam de protestantse kerk dit ook over. Vandaar dat in oude doop boeken veel informatie te vinden is.

Luitje is in 1791 getrouwd met Tonnijske Dercks (van Leermens) dochter van Derck Remges en Anna Floris. Derck kwam uit Uithuizen en Anna uit Leermens, waar ze ook zijn gaan wonen na hun trouwen.

Ondertussen heb ik waarschijnlijk nieuwe familieleden gevonden van Luitje. Waaronder de vermoedelijke ouders en grootouders. Dit wordt uitgezocht of ze dit ook werkelijk zijn, ik verklap dat het wel verrassend is.